NVM-magazine-1-2021 | Page 20

20 Coöperatie
Tekst | Berber Bijma • NVM MAGAZINE

Arjen van Nuland ( NCR ) over nieuwe rechtsvorm NVM

De overgang van NVM van vereniging naar coöperatie past in een trend die al enkele jaren gaande is : de afgelopen vier jaar nam het aantal coöperaties in Nederland met maar liefst 30 procent toe . Vanwaar de populariteit van coöperaties en wat betekent dit voor NVM-leden ? Arjen van Nuland , directeur van NCR , de Nederlandse vereniging van coöperaties , licht toe .