NVM-magazine-1-2021 | Page 18

18
Holding & Vereniging • NVM MAGAZINE
" Maximale win-win tussen technologie en makelaar , ook in het belang van de consument en de maatschappij .”
Yme Bosma
De standaard zijn en blijven
Alles wat de deelnemingen ontwikkelen en doen is bij de start primair voor NVM-leden , benadrukt Bosma . “ Maar in sommige gevallen kan het ook in het belang van de leden zijn dat we iets voor de hele markt introduceren . Zo creëren we een standaard waar de hele keten op kan aansluiten en zijn wij dus in de lead . Doen we dat niet , dan nemen andere partijen die leidende positie in en dat is niet in het belang van de leden .” Zeker niet onbelangrijk is dat NVM hierdoor ook zelf invloed houdt in hoe de branche zich verder ontwikkelt . Bosma : “ Wanneer je dit als NVM niet binnen de Holding zou doen , en je laat het volledig over aan externe marktpartijen , dan nemen digitale platformen het over van de makelaar . Daarom wil je dat als NVM echt zelf doen , zodat je de maximale win-win tussen technologie en de makelaar kunt realiseren , ook in het belang van de consument en maatschappij in het algemeen .”
Winstdeling
De winst die de deelnemingen maken , vloeit terug naar de Holding . In onderling overleg met de vereniging wordt gekeken wat er met de winst gebeurt , want in de afgelopen jaren is een substantieel deel naar het NVM-bureau gegaan . Hoes : “ Daarmee word je als bureau financieel afhankelijk van deze winst , terwijl we idealiter moeten kunnen draaien op de contributie-inkomsten . Met de winst kunnen dan extra investeringen worden gedaan . En omdat we nu een coöperatie zijn , geldt er ook een winstuitkering voor de leden .” NVM is daarom bezig om voor leden inzichtelijk te maken welk deel van de begroting met de contributie betaald wordt en welk deel met de winst uit de Holding , zodat duidelijk is welke keuzes worden gemaakt . Volgens Bosma is winstgevendheid overigens geen doel op zich bij de deelnemingen . Al geldt dat voor funda iets minder vanwege meerdere aandeelhouders . “ Winst maken is gezond . Dit doen de deelnemingen bij voorkeur vooral door producten en diensten aan andere partijen in de keten te leveren . Voor leden gelden gereduceerde tarieven en uiteindelijk vloeit de winst weer terug naar de Holding en vereniging , dus naar de leden .”
Dialoog
Zoals eerder ook al door Bosma werd benoemd , zijn de deelnemingen er allereerst voor de leden , benadrukt Hoes . “ Dat wordt door veel leden niet zo ervaren , maar ik zeg altijd ; ‘ het zijn jullie bedrijven ’. Om de betrokkenheid te vergroten , gaan we daarom meer met leden in gesprek . Zo weten zij wat zij van de deelnemingen kunnen verwachten omdat deelnemingen zich meer bezighouden met ontwikkelingen op de lange termijn terwijl leden meer korte termijn gericht zijn .” Er zijn enorm veel ideeën vanuit de vereniging , merkt Bosma op . “ Die moeten opgepakt worden door de Holding en haar deelnemingen . Daar ligt de slagkracht maar die schakel ontbrak nog wel eens . Daarom is er nu een Innovation Community ; een klankbordgroep van diverse NVM-leden met wie de Holding kan sparren over hoe kansrijk of belangrijk bepaalde ontwikkelingen zijn op de lange termijn .” Daarnaast heeft elke deelneming zelf ook contact met NVM-leden , het is ook hun grootste klantengroep , om te kijken welke behoeftes er zijn . Zo kan de Holding er volgens Bosma ook in de toekomst voor zorgen dat met de ontwikkeling van nieuwe tools en producten , de leden aan hun klanten nog steeds maximaal toegevoegde waarde kunnen leveren als makelaar , taxateur of vastgoedadviseur . “ Daarom starten we ook nieuwe bedrijven om nu al de contouren te schetsen van waar we over 5 jaar willen staan en we NVM-leden nog steeds als vastgoedprofessional kunnen borgen .” •
" Ideeën vanuit de vereniging moeten opgepakt worden door de Holding en haar deelnemingen ." Onno Hoes