NVM Magazine 1-2020 - Page 35

MAART 2020 • Tekst | Marije Rispens • NVM'er Foto | René van den Burg 35 PASPOORT Leeftijd 46 jaar. Soort woning Een rijtjeswoning in Leidsche Rijn, Utrecht. Met wie woon je daar? Met mijn man, twee zonen en een dochter. Met wie zou je een week van huis willen ruilen? Met de eigenaar van een strandhuisje in Raglan, Nieuw-Zeeland. Ik heb mooie herinneringen aan dit surfersparadise en zou er graag nog eens naartoe willen. Muziek Heel divers. Van Elvis tot Tiësto. Sport Bootcamp en hardlopen. En heel veel honkbal als supporter van kinderen en echtgenoot. Film Pulp Fiction. CV Woz-taxateur bij Grontmij, kandidaat-makelaar bij Gooiland Makelaardij in Hilversum, mede- werker woz en belastingen bij gemeente Abcoude, consumenten­voorlichter bij NVM, medewerker auditbureau NVM. Wat doe je bij NVM? Ik werk op het auditbureau, een onderdeel van de afdeling Beleid en Kwaliteit. Met een team van vijf collega’s regelen we alles rond de audits. Twee jaar geleden heeft NVM het audit­ systeem ingevoerd om de kwaliteit van onze leden inzichtelijk te maken en zo mogelijk nog te verbeteren. Deelname is verplicht, eens in de drie jaar vindt er bij ieder lid een audit plaats. Als auditmedewerkers voeren wij sollicitatiegesprekken met poten- tiële auditoren en verzorgen we hun driedaagse opleiding. Daarnaast beantwoorden we vragen en lezen, redigeren en verwerken we de auditverslagen. Als het eindadvies van de audit ‘voldoet onder voorwaarden’, krijgt een kantoor huiswerk. Wij verwerken ook de terugkoppeling daarvan. Wat voor huiswerk is dat? Dat kan van alles zijn, van kleine zaken tot grotere. Bijvoor- beeld aanpassingen om te voldoen aan alle verplichtingen Pien Helms Alle audits soepel laten verlopen rond de Wwft en AVG. Veel kantoren worstelen daar nog mee. Wat ook regelmatig voorkomt, is dat niet alle mensen in de buitendienst over de vereiste registraties beschikken. Er zijn trouwens ook veel kantoren die het juist ontzettend goed doen en op bepaalde punten excelleren. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, integriteit of deskundigheid. Dit jaar staat ook een evaluatie van de audits tot nu toe op de agenda. Wat is het leukste aan je werk? Het leukste vind ik de afwisseling. We hebben veel contact met auditoren, maar ook met leden die vragen hebben. Je leert daarnaast veel over de verschillende kantoren. Van groot tot klein en van zakelijk tot heel huiselijk met een kantoorhond. Ik krijg veel rapporten onder ogen. Mijn algemene indruk is dat makelaars erg hard werken. Ik vind het daarom ook leuk dat we op deze afdeling proberen om leden echt verder te helpen. We hopen hun service nog verder te ­verbeteren. • Contact [email protected] 030 - 6085 215