NVM Magazine 1-2020 | Page 4

4 Voorwoord voorzitter NVM MAGAZINE • Foto: Ruben May Communicatie is het sleutelwoord In mijn bezoeken van de laatste weken, krijg ik veel signalen van leden die zich niet gehoord voelen door ‘Nieuwegein’. De vragen en opmerkingen over de omvorming van NVM tot een coöperatie en de bijbehorende aansluitovereenkomsten liggen in het verlengde daarvan. In de Modelovereenkomst Coöperatieve vereniging die alle leden hebben ontvangen, staan verwijzingen naar de Statuten, Huishoudelijk reglement en andere reglementen/codes. Je kunt je vandaag de dag afvragen of alle NVM-regelgeving tekstueel en inhoudelijk nog passend is. Maar ook hoe mooi het zou zijn als bij belangrijke keuzes en besluiten de achterban vooraf actief wordt geconsulteerd. Op dit moment wordt vaak volstaan met het op het portaal plaatsen en/of verspreiden van vergaderstukken, kort voor de betreffende vergadering.   Zoals in veel relaties, is communiceren hier het sleutelwoord. En dat is tweerichtingsverkeer. En een werkwoord, om nog maar een cliché te gebruiken. Eind januari heeft u daarom in de NVM Update mijn oproep gelezen waarin ik de leden van NVM vraag om sámen met mij mee te denken over de toekomst van de vereniging. Van meerdere kanten krijg ik positieve reacties op dit voornemen. Het is goed om met elkaar niet alleen te kijken naar waar we staan, maar ook waar we naartoe willen.   Nog voor de zomer gaan we in verschillende bijeenkomsten verspreid door het land graag met u in gesprek. Ik wil van u horen waar u als ondernemer tegenaan loopt en wat NVM daarbij voor u kan betekenen. Samen met onze afdelings- voorzitters, ledenraadsleden, AB en vakgroepbesturen gaan we vervolgens de koers van ons collectief opnieuw bepalen. Want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Onno Hoes Voorzitter NVM