NVM Magazine 1-2020 | Page 29

MAART 2020 • Expertise Foto | Alain Baars 29 Varkenshouders wachten niet op kabinet om te minderen overal uitleggen zelf bedacht hebben" Honderden varkenshouders gaan stoppen met hun werk dankzij de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Deze regeling is een initiatief van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij waarvan Producenten Organisatie Varkens- houderij (POV) onderdeel is. Hiermee sorteren wij zelf voor op de toekomst, aldus POV-voorzitter Linda Janssen. “Maar door de nieuwe stikstofmaat­ regelen worden wij juist lamgeslagen.” Tachtig procent van de vierduizend Nederlandse varkenshouders is lid van de POV. En die hebben de laatste jaren alles op alles gezet om minder ammoniak uit te stoten en met succes. Met een actie­programma voor de toekomst proberen varkenshouders van toevoegde waarde te zijn voor hun leef­ omgeving, “En dat betekent kritisch zijn op de punten waar je dat niet bent”, aldus Janssen die nu een jaar voorzitter is van het collectief van varkenshouders. Ook schonere stallen en juist minder stallen maken deel uit van het actieplan. “Wij doen onze stinkende best om de overlast terug te dringen. Dat leidde ook tot de Subsidie- regeling sanering varkenshouderijen (SRV) waarmee varkenshouders worden gestimu­ leerd om te stoppen. Maar ik moet overal uitleggen dat wij dit zelf bedacht hebben.” 500 aanmeldingen Er is 180 miljoen euro beschikbaar gesteld door de overheid, mede vanuit het regeer­ akkoord en de Urgenda-zaak. “Naar schatting kunnen zo’n driehonderd bedrijven van de saneringsregeling gebruik maken om te stoppen. Zo’n vijfhonderd varkenshouders hebben hierop ingetekend maar dat zegt nog niet zoveel”, aldus Janssen. “Er gaan zeker mensen afvallen.” De stikstofdiscussie maakt dat de toekomst onzeker is geworden. De voorgestelde stikstofregelingen zullen rigoureuze gevolgen hebben voor alle veehouderijsectoren in Nederland. Duizenden bedrijven in een straal van een kilometer om natuurgebieden zullen worden geconfronteerd met ingrijpende maatregelen en een waardedaling van hun bedrijf. “Ook varkenshouders zijn nu op meerdere borden aan het schaken. Ze proberen tijd te winnen en tellen hun knopen voordat ze de handtekening moeten zetten.” De POV heeft hard gewerkt aan het innovatie-­­ programma, waarvan de saneringsregeling onderdeel uitmaakt. “We kregen nog net geen staande ovatie toen wij het indienden. Hiermee lopen wij echt voorop met onder andere de reductie van emissies. Wij hebben ook nog 40 miljoen euro ingelegd vanuit de sector voor onderzoek en innovatie. Maar toen kwam de stikstofdiscussie met de daarbij horende maatregelen. Ons actie­ programma is hierdoor lamgeslagen. Nu wordt de saneringsregeling misbruikt als stikstofmaatregel. En ligt de vergunning­ verlening en innovatie compleet stil.” Zo hebben de varkenshouders de uitstoot van ammoniak al flink gereduceerd. “En wij willen juist verder met die technieken. Maar nu worden stikstofmaatregelen voorgesteld die innovatie doodslaan. Wij worden nu meegetrokken in deze discussie terwijl wij al op de goede weg zitten.” Verduurzaming De maatschappelijke discussie over het aantal dieren in Nederland speelt al tijden. “Daar hebben wij oog en oor voor”, legt Janssen uit. “Met de saneringsregeling nemen wij overlastsituaties nabij woon- kernen weg én de varkensrechten die daarmee gepaard gaan worden uit de markt genomen. Daar komen dus geen andere varkens op een andere plaats voor terug. Hiermee dragen wij bij aan verdere verduur- zaming van de varkenshouderij.” een bedrijf van vijftien jaar oud. Ook leveren ze hun varkensrechten in. “Maar we zien wel grote verschillen”, merkt Janssen op. “Zo is de varkensprijs in concentratiegebied Oost lager dan in Zuid.” In deze twee gebieden wordt 84 procent van de varkens in Nederland gehouden. “Daarnaast hangt het erg af van de mogelijkheden die provincies en gemeenten bieden op de locaties en of de regeling interessant is voor boeren. Dat is jammer.” Beroepsverbod Ook staat er een beroepsverbod in de regeling. Dat betekent dat als je hiervan gebruikmaakt, je niet meer als boer aan de slag kan gaan. “Maar er zijn gelukkig veel arbeidsmarktopties voor boeren”, vertelt Janssen. “Ik zeg altijd dat een boer van alles wel een beetje weet. Veel mensen op leeftijd grijpen de regeling ook aan om met pensioen te gaan. ” Sommige boeren verhuizen niet, maar dan moeten de stallen wel worden gesloopt. “En dat is emotioneel. Boer ben je in hart en nieren en boerenbedrijven zijn vaak al vele generaties in handen van dezelfde familie. Zoiets heeft dan heel veel impact op de boer zelf, het gezin en de familie. Ons innovatie- programma, inclusief de saneringsregeling, helpt ons om als varkenshouderij flinke stappen te zetten en ons sterker te maken voor de toekomst.” • WOONWENSEN EN ONDERNEMERSDROMEN OP HET PLATTELAND Om te laten zien welke kansen er voor vastgoed zijn op het platteland Woonwensen en ondernemersdromen Komen uit op het platteland en hoe de NVM Agrarisch & Landelijk- makelaars deskundige adviseurs zijn in dat gebied, heeft de Vakgroep Agrarisch & Landelijk een Afhankelijk hoe oud het bedrijf is, krijgen boeren een vergoeding als ze stoppen. Een bedrijf van vijf jaar oud levert meer op dan inspiratie­magazine uitgebracht: https://joom.ag/5Qfe