NVM Inspiratiemagazine Agrarisch & Landelijk

Slim en duurzaam ondernemen in land- & tuinbouw

De rol van de makelaar / taxateur