Nuutajärven lasikylä | Nuutajärvi Glass Village Suomi - Page 3

Taiteen ja elämysten kylä Lasinpuhaltajat, muotoilijat, taiteilijat ja muiden luovien alojen ammattilaiset ovat ottaneet tämän päivän lasikylän omakseen. Kuuman lasin kehto, lasihytti, sijaitsee samoil- la sijoilla kuin minne se yli 200 vuotta sitten perustettiin. Työhuoneet kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa rakennuksis- sa pitävät mielessä pitkän taidon ja taiteen perinteen, joita kylässä on ylläpidetty keskeytyksettä. Tulevia ammattilaisia opiskelee Nuutajärven lasikoulussa. Heillä on luonteva yhteys lasikylässä jo toimiviin osaajiin.