Nuutajärven lasikylä | Nuutajärvi Glass Village Suomi - Page 18

Vaihe vaiheelta kohti tätä päivää Suomen vanhimman lasikylän omistus on histo- rian kuluessa vaihtunut useaan kertaan. La- sinpuhallus on kuitenkin jatkunut katkeamatta perustamisvuodesta 1793 alkaen. Lasitehtaan perustaja Jacob Wilhelm Depont ei ollut lopulta kiinnostunut varsinaises