Nuutajärven lasikylä | Nuutajärvi Glass Village Suomi - Page 14

Luonnon keskellä Kylä sijaitsee kahden järven, Rutajärven ja Nuutajärven, välissä. Järvien jylhillä rin- teillä on ollut todettua asutusta ainakin rautakaudelta lähtien. Arkeologisista löy- döistä mainittakoon muun muassa Nuutajärven Niemumäestä löydetty kaarisolki 500-luvulta. Tästä ns. lapiojalkasoljesta on Kalevala Koru valmistanut yhden suosituista klassikkoko- ruistaan. Elanto on vuosisatojen ajan saatu luonnosta – vesistä, metsistä, viljapellois- ta. Luonnosta on myös haettu turvaa, kuten korkeasta Linnavuoresta, joka toimi puo- lustusvarustuksena. Tarinointi- ja kokoon- tumispaikoiksi ovat valikoituneet suojaisat luonnonkohteet, kuten Nuutajoen varressa sijaitsevat Paratiisi ja Linnunhauta.