Nr. 4 - Page 9

Week 4 Dinsdag 24 januari 2023 Voor actueel nieuws kijk op : www . dedalfsermarskramer . nl 9

Vrouwen van Nu huldigt trouwe leden

NIEUWLEUSEN - Vrouwen van Nu , afdeling Nieuwleusen , huldigde dinsdagavond drie trouwe leden tijdens de jaarvergadering in ’ t Witte Peerd . Janny van den Berg-Blijker is 40 jaar lid . Zij kreeg een vaas met bloemen . Marg Borgers-de Boer en Henny Rabbinge-Takken zijn maar liefst 60 jaar lid en ontvingen een vaas met inscriptie met het logo van de Vrouwen van Nu .

Hardloopclinic Koningsloop Hasselt

HASSELT - Trainingsgroep Het Zwartewater biedt beginnende hardlopers de mogelijkheid om zich via een hardloopclinic klaar te stomen voor de Koningsloop op 27 april . De clinic gaat van start op woensdag 1 februari . In twaalf weken tijd kan de deelnemer voorbereid aan de start van de Koningsloop staan .
De clinic bestaat uit één groepstraining op de woensdagavond en daarnaast worden er in het trainingsschema twee trainingen aangeboden om op eigen initiatief te doen . De training wordt begeleid door ervaren trainers en het schema wordt gemaakt door Henk Smalbrugge , de plaatselijke hardlooptopper .
Vlnr . Janny van den Berg , Marg Borgers en Henny Rabbinge . Foto : Marcel van Saltbommel .
De groepstraining start vanaf 1 februari elke woensdagavond om 19.15 uur vanaf molen De Zwaluw , Stenendijk 7 in Hasselt . Deelname aan de clinic is gratis en opgeven kan via een e-mail naar lopen @ trainingsgroephetzwartewater . nl De clinic gaat door bij een minimaal aantal van vijf aanmeldingen .
De afdeling bestaat uit 91 leden . In het jaarprogramma staat voor 2023 al heel wat op het programma . Op dinsdag 21 februari organiseert de feestcommissie de jaarlijkse feestavond . Op dinsdag 21 maart brengt Jos Thomasse zijn hilarische conference ‘ Zoete Koek ’ n ’, op dinsdag 18 april verzorgen de leden van wijk 7 en 8 de bijeenkomst . Verder heeft de vrouwengroep verschillende commissies die activiteiten organiseren , zoals de agrarische commissie , feestcommissie , reis- en culturele commissie en de kascommissie . Iedere eerste woensdag van de maand is er om 10.00 uur een koffieochtend in De Spil in Nieuwleusen , de eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 1 februari .

Ruim 150 leerlingen bezoeken Grote kerk

DALFSEN - Meer dan 150 leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Dalfsen gaan op bezoek bij de Grote kerk van Dalf sen . Dat gebeurt tussen maandag 30 januari en woensdag 8 februari . De meeste jongens en meisjes kennen de kerk alleen van de buitenkant : een imposant historisch bouwwerk , midden in het dorp , omgeven door een gazon , met daaromheen weer een muurtje .
ken ? Weinig mensen weten dat er op de bovenkant van de voorste bank nog bijtsporen van paarden zichtbaar zijn uit de Franse tijd , ca . 1810 , toen Kozakken hun paarden stalden in de kerk . Tijdens de historische ontdekkingsreis door de kerk komen er nog veel meer bijzonderheden aan de orde . De commissie Kerkopenstelling Grote Kerk organiseert dit eve-
De Grote kerk in Dalfsen .
Tijdens de bezoeken van de leerlingen staat de grote deur in de toren uitnodigend open . Binnen wacht de scholieren een historische ontdekkingsreis . Na de binnenkomst door het torenportaal gaat de route naar de kapel Van Rechteren met het zandstenen grafmonument , langs altaarstenen en daarna naar de grafkelder van de familie Van Coeverden . In de 12e eeuw was er op de plaats van de Grote Kerk al een kleine Romaanse kerk , gewijd aan de heilige Cyriacus . Met de bouw van de toren werd begonnen in de 15e eeuw . Het is nog zichtbaar dat er eerst is gebouwd met tufsteen , daarna gemengd baksteen en tufsteen en tenslotte alleen nog met baksteen . De toren is diverse keren door brand geteisterd , de laatste keer was in 1893 . Het gotische koor ontstond eveneens in de 15e eeuw . De oudste kaarsenkronen in de kerk dateren uit 1758 , de preekstoel is gemaakt in het begin van de 18e eeuw . En wat zijn dat toch voor vreemde inkervingen in de Van Dedembannement nu voor de tweede keer . De eerste keer was in 2019 en de bedoeling was dit tweejaarlijks te organiseren , maar door de coronaregels moest 2021 worden overgeslagen en ook in 2022 was dit nog niet mogelijk .
Vanaf de maand mei tot en met september is de Grote Kerk op dinsdagmiddag en donderdagochtend open voor het publiek . Op de Blauwe Bogendagen en op de Open Monumentendag in de zomermaanden is de kerk ook open . En elke zondag vinden er kerkdiensten plaats van de Protestantse Gemeente te Dalfsen .

Flash organiseert volleybalspeeltuin

NIEUWLEUSEN – Volleybalvereniging Flash organiseert de Volleybalspeeltuin op zaterdag 11 februari van 9.30 tot 10.30 uur in De Spil . Kinderen van 4 t / m 6 jaar zijn van harte welkom .
Spelenderwijs maken ze kennis met allerlei vormen van bewegen , met en zonder bal . De volgende data van de Volleybalspeeltuin zijn 18 maart en 8 april . Vooraf aanmelden is niet nodig . E-mail bij vragen naar : wedstrijdzaken @ flashnieuwleusen . nl
LEGER DES HEILS - Kleren , schoenen en vodden voor het Leger des Heils kunnen op donderdag 26 januari worden gebracht bij F . Wennemars , Schoolstraat 8 in Dalfsen , tel . 0529-433 017 . De inzameling is op iedere laatste donderdag van de maand . Vriendelijk verzoek alles te brengen in dichtgebonden zakken of dozen . Als het om vodden gaat , dit graag op de zak vermelden . Wanneer de kleren schoon en opgevouwen zijn , kan het Leger des Heils er meer mee doen . In de maanden juli en december is er geen inzameling .
BINGO TREFKOELE + - Saam Welzijn organiseert op vrijdag 27 januari in het Pluscafé van Trefkoele + aan de Ruigedoornstraat 108 te Dalfsen . Iedereen is welkom tussen 14.00 – 16.00 uur , er worden meerdere rondes gespeeld en er zijn leuke prijzen te winnen . Naast het spelen van dit spel biedt het ook volop gelegenheid anderen te ontmoeten en een gezellige middag te hebben . De bijdrage voor de koffie / thee en de te winnen prijzen bedraagt vijf euro per persoon . Aanmelden is niet nodig .
KIJK- EN DOEDAG - `t Olde Manegepeerd organiseert weer een kijk- en doedag op zondag 29 januari van 12.00 tot 16.00 uur . De opbrengst is bestemd voor de oude , uitgewerkte manegepaarden . De bezoekers krijgen uitleg en kunnen om 13.00 uur meehelpen met voeren van ( evt . zelf meegenomen ) appels , oud brood of wortels . De manege is ook inzamelpunt van kleding , inktcartridges en frituurvet Informatie : www . manegepeerd . nl e-mail : info @ manegepeerd . nl mobiel : 06 1287 4764 , Lovenseweg 3 in Dalmsholte .
DE STUWZANGERS – Op zondagmiddag 29 januari om 14.30 uur treden De Stuwzangers onder leiding van Flip Jonkman weer op bij Het Boskamp aan de Sterrebosweg in Dalfsen . Het is een vervolg op de muzikale middag van december . Bezoekers zijn welkom na opgave vooraf . Het Boskamp is telefonisch bereikbaar van donderdag t / m zondag vanaf 13.00 uur op tel . 0529 – 431712 en per mail via info @ hetboskamp . nl .
MAAKPUNT - Tover jezelf door een greenscreen in je eigen kunstwerk . Laat je fantasie de vrije loop en creëer het decor waarin jij wilt schitteren . Woensdag 1 februari van 15.00 - 16.30 uur in Bibliotheek Nieuwleusen , opgave via website Bibliotheek Dalfsen . Voor kinderen vanaf 8 jaar . Wat is Greenscreen ? Eerst ga je aan de slag om een tekening van de achtergrond te maken . Bedenk een droomlandschap , of ben jij vis in zee ? Vervolgens ga je op de foto voor het Greenscreen en dan .. sta je in je eigen tekening .
ULTRAKORTE BERICHTEN
BOEKSTART - Woensdag 1 februari ( Dalfsen , Nieuwleusen ), donderdag 2 februari ( Lemelerveld ) en dinsdag 7 februari ( Oudleusen ) worden er weer Boekstartochtenden georganiseerd om 10.00 uur . Op woensdag 1 februari wordt er ook in Hoonhorst voorgelezen . Daar begint het om 11.00 uur . Tijdens deze ochtenden staat ook het Prentenboek van het jaar centraal en is het thema Feest .
THEE , TABLETS EN TAARTJES - De Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen nodigt mensen die de digitale wereld van de tablet ( o . a . de iPad ) willen ontdekken , uit voor een kopje thee en wat lekkers . In een ongedwongen sfeer kan iedereen meemaken wat je zoal kunt met zo ’ n apparaat . Zoals zelf via de tablet zoeken op internet en er worden er verschillende apps besproken . Wie een eigen tablet / iPad heeft , moet die vooral meenemen , want op je eigen apparaat werk je het beste en leer je het meeste . Maar juist ook mensen die ( nog ) geen tablet bezitten , zijn van harte welkom . Zo kan iedereen ontdekken of de aanschaf van een tablet iets voor hem of haar is , op maandag 30 januari in De Mozaïek , Lemelerveld , op dinsdag 31 januari in De Spil , Nieuwleusen , en woensdag 1 februari in Trefkoele +, Dalfsen van 14.00 tot 15.30 uur . Meedoen is gratis , wel is aanmelden nodig . Dat kan bij het Infopunt in de bibliotheek of via de website van de Bibliotheek Dalfsen : www . bibliotheekdalfsen . nl / activiteiten
BUURTEN IN DE KERK - Gezellig is het woord dat past bij ‘ buurten in de kerk ’. Aandacht voor elkaar en luisteren naar verhalen van anderen . Een zaal met mensen die gezelligheid zoeken en brengen . En dat allemaal onder het genot van een kop koffie of thee . Ook op zoek naar warmte en gezelligheid ? Wie in Staphorst woont , is van harte welkom op de donderdagen 26 januari en 9 februari . Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in de Bron , Churchilllaan 2 in Staphorst . Op zoek naar vervoer , bel Johannes 06 5437 6417 .
ASSERTIVITEITSTRAINING – Maatschappelijk werk De Kern en Stichting Welzijn Staphorst organiseren in februari een assertiviteitstraining voor jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar . De training bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur . Onderwerpen die aan de orde komen zijn contact leggen en een praa tje maken , grenzen aangeven , voor jezelf opkomen , nee zeggen , kritiek geven en reageren op kritiek , presentatie geven , complimenten geven en fysieke weerbaarheid . Deelnemers geven aan dat ze positiever over zichzelf denken en meer zelfvertrouwen hebben gekregen . Ze kunnen beter reageren op situaties die ze meemaken . Neem voor meer informatie contact op met Esther Flipsen van maatschappelijk werk De Kern ( e . flipsen @ stdekern . nl ) of met Nanda Knol van Stichting Welzijn Staphorst ( n . knol @ sws-staphorst . nl 06-49399366 ).