Nr. 31

Een uitgave van :
ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging
Nr . 31 Dinsdag 2 augustus 2022 Waarin opgenomen de KernPunten , berichten van gemeente Dalfsen www . dedalfsermarskramer . nl Ankum Balkbrug Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen Rouveen Staphorst Vinkenbuurt Witharen
Programma Muziek Starters bouwen 22
Racing Day bij tweede Leon Stolte naar in de tuin rond 5 woningen Lemelerveld 7 Blauwe Bogen Dag 9 IDM races Assen 11

Gemeente Dalfsen subsidieert vijf evenementen

DALFSEN – De organisatoren van vijf evenementen krijgen dit jaar een subsidie van de gemeente Dalfsen . Twee evenementen ontvangen het maximale subsidiebedrag van 5.000 euro . Dat zijn de Blauwe Bogen Dagen en de muzikale wandelingen met tuinconcerten bij Landgoed De Horte .
Voor twee activiteiten van De Spil , het Vintage Groove Festival en het Midzomerfestival , ontvangt het kulturhus een subsidiebedrag van 3.650 euro in plaats van de aangevraagde 10.000 euro . Beide festivals scoorden het laagst bij de beoordeling van de aanvragen . Daarbij kijkt de gemeente naar vijf criteria : sociale en / of duurzame vernieuwing , synergie met bestaande activiteiten , bijdrage aan het promoten van en het imago van Dalfsen , bereikbaarheid voor een breed publiek en bijdrage aan het thema
De Prinsenstraat op de tweede Blauwe Bogen Dag .

Vrienden van Dalfsen teleurgesteld over bomenplan ( oude ) Hessenweg

DALFSEN – De afgewaardeerde ( oude ) Hessenweg komt er erg bekaaid af in de plannen van de provincie Overijssel om het groen te compenseren dat is verdwenen voor de uitvoering van het project Vechtdalverbinding . In de gemeente Dalfsen zijn in totaal 179 bomen gekapt en is 97 are bosplantsoen verwijderd .
vrijetijdseconomie . De organisatie ‘ Muziek in tuinen gemeente Dalfsen ’ kan rekenen op een subsidie van 750 euro
Het bestuur van de vereniging Vrienden van Dalfsen is in de pen geklommen om Gedeputeerde Staten van Overijssel op andere gedachten te brengen . De vereniging is niet alleen zeer teleurgesteld maar heeft ook het gevoel steeds ‘ van het kastje naar de muur ’ te worden gestuurd . Ambtenaren van provincie , gemeente Dalfsen en waterschap Drents Overijsselse Delta verwijzen vooral naar elkaar .
Het resultaat hiervan is dat er zo ’ n honderd laanbomen over een lengte van ongeveer een kilometer plotsklaps uit de plannen zijn verdwenen . Het gaat om het deel aan de noordzijde langs de Hessenweg , tussen De Bese en de boerderij
voor muzikale optredens in tuinen van inwoners . De subsidiepot ( totaal 14.400 euro ) voor dit jaar is nu leeg . Dat
van Hartkamp ( Hessenweg 1 ). Dat heeft te maken met het plan van het waterschap om op de plek van de voormalige noordelijke parallelweg nog een watergang te realiseren . In het provinciale beplantingsplan zit alleen nog maar een zeer klein stukje laanbeplanting : tussen de afslag naar de Broekhuizen en de nieuwe verbinding De Bese .
betekent dat er voor de rest van het jaar geen evenementensubsidie meer bij de gemeente kan worden aangevraagd .
Het bestuur van de Vrienden dringt er bij de provincie op aan alsnog ( financiële ) afspraken te maken met waterschap en gemeente over het later toch nog planten van bomen langs de toekomstige watergang .
Deze bomenrij past helemaal in het beeld van de Vrienden om van de ‘ oude ’ Hessenweg een laan met robuuste bomen en stroken bosplantsoen te maken . ‘ Pas dan ontstaat er een aantrekkelijke verbinding voor scholieren , woon-werkverkeer en toeristisch fietsverkeer . Een lommerrijke laan is in warme en hete zomers een verademing en zorgt in de winter voor beschutting . Van ons idee is naar onze mening niets overgebleven ’, benadrukken de Vrienden .
Het Vrienden-bestuur wijst er in de brief aan de provincie verder nog maar eens op dat ze hun bezwaarschrift tegen het kappen van de bomen voor de wegaanpassing onder bepaalde beloftes hebben ingetrokken . Dat intrekken is gebeurd onder de toezegging dat het beplantingsplan in nauw overleg met de Vrienden zou worden opgesteld . ‘ Deze belofte is helaas niet of nauwelijks nagekomen , een betreurenswaardige gang van zaken ’, aldus de brief .

Indië-herdenking

DALFSEN - Veteranencontact Dalfsen organiseert op zaterdag 3 september van 14.00 tot 15.00 uur de jaarlijkse Indië-herdenking op de oude begraafplaats aan de Ruitenborghstraat in Dalfsen .
De militairen uit Dalfsen en Nieuwleusen , die zijn overleden in Nederlands Oost-Indië worden herdacht . Belangstellenden zijn welkom . Contact en informatie bij Veteranencontact in de gemeente Dalfsen : L . van Dommelen , tel . 06-4265 7054 , e-mail veteranencontact . dalfsen @ gmail . com
Volg De Dalfser Marskramer ook op Twitter en Facebook :
@ dalfsermarskr
Summerdeal
Bij aankoop van een eettafel de 6e eetstoel gratis
dedalfsermarskramer Dalfsermarskramer
Geldig van week 30 t / m 34
www . seinenmeubelen . nl
Rollecate 27 | 7711 GG | Nieuwleusen
ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging