Nr. 29

Een uitgave van :
ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging
Nr . 29 Dinsdag 19 juli 2022 Waarin opgenomen de KernPunten , berichten van gemeente Dalfsen www . dedalfsermarskramer . nl Ankum Balkbrug Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen Rouveen Staphorst Vinkenbuurt Witharen
Omgekeerde vlaggen Fontein Waterfront Titomfeest luidt
Bierfestival blijven hangen 5 spuit weer 7 bouwvak in 9 viert lustrum
11

Union bromfietsen toeren door regio

Autorodeo Hoonhorst

HOONHORST - Na 27 jaar wordt er weer een autorodeo georganiseerd in Hoonhorst . Deze vindt plaats op zondag 24 juli op het terrein aan de Slennebroekerweg .
De auto ’ s worden ’ s morgens gekeurd voor veiligheids- en milieuregels . De rodeo begint om 13.00 uur met manches in een lichte en een zware klasse . Aan het einde mogen alle deelnemers met nog lopende auto ’ s meedoen met de afvalrace . Er zijn prijzen beschikbaar voor alle klassen en de beste deelnemer uit Hoonhorst ontvangt eveneens een prijs .
NIEUWLEUSEN – Voor de derde keer organiseerde Museum Palthehof zaterdag een toertocht voor uitsluitend Union bromfietsen . De deelnemers legden ongeveer 65 kilometer af en reden via Zwartewatersklooster , Staphorst , IJhorst en door het Staatsbos terug naar de startplaats .
DALFSEN – Voor de toekomstige groene woonbuurt Oosterdalfsen Noord heeft de gemeente Dalfsen samen met omwonenden en belangenorganisaties ( Veilig Verkeer , BTB-groep , Plaatselijk Belang en Vrienden van Dalfsen ) een stedenbouwkundig plan opgesteld . De nieuwe woonwijk ligt tussen Gerner Es Oosterdalfsersteeg , Haersolteweg en Koekoeksteeg . aan hoe deze nieuwe woonwijk er in grote lijnen gaat uitzien . Het plan houdt zoveel mogelijk rekening met waardevolle groene elementen in het landschap , zoals de bestaande bomensingels , houtwallen en het bosje langs de Koekoeksteeg . De architectuur van twee appartementengebouwen met vier woonlagen dichtbij de Oosterdalfsersteeg moet volgens het plan aansluiten bij het agrarische karakter van dat deel van het gebied . Een op historische kaarten nog zichtbaar zandpad komt terug en loopt straks vanaf de Oosterdalfsersteeg als een groen blauwe ader schuin door het gebied . De bestaande bebouwing langs de Gerner Es wordt min of meer ‘ gekopieerd ’ gebouwd aan de andere kant van deze weg . Op het weiland naast het clubgebouw van de Toerclub Dalfsen
Het meest actuele nieuws op dedalfsermarskramer . nl

Plan voor bijna 350 woningen in Oosterdalfsen Noord

De raadscommissie Dalfsen bespreekt het plan waarschijnlijk in september . Als de commissie akkoord gaat met de voorgestelde verkaveling volgt daarna de procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan . De gemeente verwacht dat het bestemmingsplan in de loop van 2023 definitief is . Vervolgens kan de gemeente de eerste kavels voor de bouw van woningen uitgeven . In het gebied komen 338 woningen voor starters , senioren , doorstromers en spoedzoekers . Het
plan omvat liefst 118 huur- en koopappartementen maar ook vrijstaande woningen ( 51 ), twee-onder-een-kap-woningen ( 36 ), rijwoningen ( 70 ), starterswoningen ( 12 ), tiny-houses ( 12 ) en patiowoningen ( 39 ). De oproep van de gemeenteraad om de komende jaren zestig procent van de woningen in de sociale sector ( huur en koop ) te bouwen is niet meegenomen . Het plan gaat nog uit van vijftig procent sociale sector en vijftig procent vrije sector . Het stedenbouwkundig plan geeft
Bromfietsliefhebbers kregen weer nostalgische gevoelens toen ze de ooit vooruitstrevende modellen zoals de Boomerang , de Polaris en de Roulette voorbij zagen komen , gemaakt in de toenmalige fietsenfabriek in
Nieuwleusen . Na afloop konden de toerrijders een kijkje nemen in het museum en herinneringen ophalen bij het speelgoed uit vervlogen jaren bij de tentoonstelling Spelenderwijs .
bij de Koekoeksteeg is plek voor een groot trapveld gecombineerd met bijvoorbeeld een buurttuin . Midden in het gebied is ruimte voor een grote natuurspeelplaats met picknickplaatsen en misschien wel een jeu de boules baan . Voor de opvang van regenwater worden wadi ’ s ingepast in de verschillende woonbuurten . Voetgangers en fietsers krijgen alle ruimte in de nieuwe woonwijk . Er komen routes met wandelpaden door de wijk om zo bewoners en omwonenden uit te nodigen tot bewegen . Een van de wandelpaden verbindt de wijk met sportpark Gerner . De regionale snelfietsroute ( F340 ) van Zwolle naar Hardenberg loopt vanaf de Gerner Es dwars door het gebied , met een oversteek over de Oosterdalfsersteeg , naar de Welsummerweg . Het verkeersonderzoek wijst uit dat de bestaande wegen rondom Oosterdalfsen Noord het extra verkeer van en naar de nieuwe woonwijk goed kunnen afwikkelen . Wel vraagt de breedte van deze wegen soms om
aanpassingen . Zo zijn langs de smalle Oosterdalfsersteeg volgens het onderzoek misschien wel passeerstroken nodig voor landbouw- en vrachtverkeer . De hoeveelheid verkeer op deze weg verdubbelt . De verkeersstudie constateert verder dat er op alle wegen weinig ruimte is voor wandelaars . In elk geval moet de maximum toegestane snelheid op de Haersolteweg en Oosterdalfsersteeg worden verlaagd van 60 km naar 30 km . Een deel van de Gerner Es wordt mogelijk als fietsstraat ingericht : de auto is dan te gast , voelt zich te gast en past het gedrag daarop aan . De kruising van de Gerner Es met de Koesteeg is volgens de gemeente op spitsmomenten een aandachtspunt .
Deel Gerner Es wordt misschien ingericht als fietsstraat .