Nr. 21

Een uitgave van :
ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging
Nr . 21 Dinsdag 24 mei 2022 Waarin opgenomen de KernPunten , berichten van gemeente Dalfsen www . dedalfsermarskramer . nl Ankum Balkbrug Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen Rouveen Staphorst Vinkenbuurt Witharen
De Mont Ventoux op Feestelijke uitvoering Nieuwe uitdaging
CBS De Zaaier wint voor Tour du ALS 5 Crescendo-Excelsior 7 voor Ronald Timmer 7 korfbaltoernooi 10

Meele-Pleinmarkt brengt naast gezelligheid 6.000 euro op

NIEUWLEUSEN – De 29ste editie van de Meele-Pleinmarkt was zaterdag zeer geslaagd . Er waren veel activiteiten te doen : rommelmarkt , verloting en een sponsorloop waarbij alle kinderen van de school heel veel geld opgehaald hebben .
De markt werd druk bezocht door zowel mensen uit de buurt als wat verder weg . Iedereen had weer zin in wat gezelligheid . De opbrengst van de markt was maar liefst ruim 6.000 euro en dat wordt gebruikt voor het opknappen van het schoolplein . “ We zijn blij dat we weer een mooie Meele-Pleinmarkt konden houden , met dank aan zoveel vrijwilligers en sponsors die het mogelijk hebben gemaakt . Over twee jaar hopen we de 30ste Meele-Pleinmarkt te organiseren ,” zegt juf Jeanet Buitenhuis .
Foto : Marcel van Saltbommel

Inschrijven Datrion

DALFSEN - Al meer dan 100 sportieve deelnemers hebben zich ingeschreven voor de Datrion . Ze nemen dus deel aan zowel de Wandel3daagse , de Fiets3daagse als de Zwem4daagse in de kern Dalfsen .
Deelnemers vanaf 6 jaar kunnen gaan voor brons ( elke activiteit 1 dag ), zilver ( elke activiteit 2 dagen ) en goud ( elke activiteit 3 dagen ). Speciaal voor de jongsten ( 4-6 jaar ) en oudsten ( 65 +) is er de kabouter Datrion met kortere afstanden . Kinderen krijgen al een gouden medaille als ze aan elk onderdeel één dag meedoen . Doen ze dit samen met ouders of grootouders , dan krijgen die ook een medaille . Opgeven voor de Datrion kan nog tot 1 juni via www . dalfsenbeweegt . nl of door een mailtje te sturen naar datrion @ dalfsen . nl met vermelding van naam en of je gaat voor brons , zilver of goud . Deze opgave is gratis . Naast opgave voor Datrion , moet de deelnemer zich nog wel zelf opgeven per activiteit . Meer info : www . dalfsenbeweegt . nl

Vondst grafveld Dalfsen wijzigt kijk op Hunebedbouwers

DALFSEN – In 2015 werd in Dalfsen het grootste grafveld van Europa uit de tijd van de hunebedbouwers ontdekt . Dit 5000 jaar oude grafveld bestond uit 142 grafkuilen en leidde tot nieuw wetenschappelijk onderzoek naar deze periode . De resultaten hiervan zijn nu gepubliceerd in een wetenschappelijk werk , ‘ Making a Neolithic non-megalithic monument ’. Woensdagavond tijdens een speciale lezing , overhandigde Henk van der Velde van ADC Archeoprojecten het eerste exemplaar wethouder Jan Uitslag van de gemeente Dalfsen .
Uitslag zat destijds in de gemeenteraad en herinnert zich dat men eerst niet zo blij was met de vondsten , omdat het bouwen van huizen erdoor vertraagd werd . Maar na het ter plekke vasthouden van een 5.000 jaar oude bijl , werd hij enthousiast . “ Er zat meer belofte in de grond , maar het geld was op . Samen met amateurarcheologen kon er gelukkig tóch gegraven worden en is er nog veel meer uit de grond gehaald .” De wetenschappers ontdekten bij het onderzoek dat enkele families gedurende ongeveer 200 jaar hun doden begroeven in het grafveld . Deze families bouwden een uniek
Archieffoto van de publieksopgravingen .
aarden monument : een hunebed maar dan zonder stenen . De tijd van de hunebedbouwers kent men vooral van de hunebedden : grafkamers gemaakt van grote stenen waar steeds opnieuw weer overledenen in werden begraven . Het meest opmerkelijk van de opgraving bij Dalfsen was dat hier juist allemaal losse grafkuilen lagen , waarbij in bijna elke kuil één overledene was begraven . Dit bood archeologen een unieke kans om meer over deze mensen te weten te komen . Nu was het immers mogelijk om de grafgiften te gebruiken om te achterhalen hoe de samenleving van deze groep mensen functioneerde . Laatste ja-
ren wordt er veel onderzoek verricht met DNA . Op het grafveld zijn overledenen uit enkele families uit de directe omgeving begraven , gedurende meer dan 200 jaar . Er werd voor gezorgd dat de overledenen een waardige begrafenis kregen . Dit leiden de archeologen af uit zorgvuldige plaatsing van verschillende voorwerpen in de graven . Waarschijnlijk werden alle leden van de groep hier begraven omdat er ook verschillende kindergraven zijn gevonden . Er zijn ongeveer 200 mensen begraven in het grafveld . Er zijn geen grote verschillen zichtbaar tussen de graven : eigenlijk waren alle mensen gelijk . Hooguit kreeg een enkeling extra waardering voor speciale vaardigheden door hem of haar enkele bijzondere objecten mee te geven . Dit is de uitkomst van een studie naar de grafgiften . Ook zijn er geen verschillen tussen de graven van volwassenen en kinderen : de kindergraven zijn alleen wat kleiner dan die van de volwassenen . De onderzoekers vermoeden dat het onderscheid tussen volwassenen en kinderen zo ’ n 5000 jaar geleden niet zo groot was . Afstamming ( familie ) speelde waarschijnlijk een belangrijke rol binnen de groep . Dit leiden de onderzoekers af uit de vondst van enkele grafheuvels , waaronder in het midden een persoon begra-
Wethouder Jan Uitslag ontvangt de publicatie van Henk van der Velde .
ven lag . In de voet van de heuvel zijn daarna mensen van latere generaties begraven . De onderzoekers hebben vijftien lijksilhouetten gevonden . Hoewel iedereen op zijn of haar eigen manier werd begraven , vonden de bewoners van de streek het blijkbaar ook belangrijk om gemeenschapszin uit te stralen . Dit deden ze door een groot monument aan te leggen . Anders dan in Drenthe , gebruikten ze hiervoor geen grote hunebedstenen , maar ze wierpen een aarden heuvel op . Deze heuvel werd vervolgens de centrale plek in het grafveld . Verschillende overledenen werden er in begraven . In feite is
Volg De Dalfser Marskramer ook op Twitter en Facebook :
@ dalfsermarskr dedalfsermarskramer Dalfsermarskramer hier nu het derde hunebed in Overijssel gevonden . De periode van de hunebedbouwers ( ca 3400-2750 v . Chr .) staat ook wel bekend als de Trechterbekercultuur . Het noorden van Nederland lag in de westelijke randzone van dit cultuurgebied dat zich uitstrekte tot in Polen in het oosten en van Midden-Duitsland in het zuiden tot Zweden in het noorden . Kenmerkend voor dit cultuurgebied zijn de hunebedden .