Nr 1/2017(66) - Page 2

Na poŜegnanie zimowego nastroju :

Piszcie : gazetkasp2 @ gmail . com

BieŜący numer przygotowali :
Tomasz Niemiec , Zuzanna Sajnaj , Szymon Gazda z klasy 6c Kornelia Grzesiak z 5b Marta Przybysz z 6b Dominika Galińska z 5c Pod opieką p . Violetty Langner
* Większość zdjęć pozyskano ze szkolnej strony internetowej .

Na poŜegnanie zimowego nastroju :

Cały rok na święta czekamy , szukamy na niebie pierwszej gwiazdki , wiele jedzenia na stołach mamy , i snujemy pod nosem świąteczne opowiastki .
Gdy wreszcie wyczekiwany czas nadejdzie , zaśpiewamy wszyscy wraz , kolędę , którą znają wszyscy wszędzie , niech połączy nas .
Zuzia Sajnaj