Nová cesta ke svobodě Kybersocialismus Aug. 2013

KYBERSOCIALISMUS W. PAUL COCKSHOTT A ALLIN COTTRELL V r. 2006 vydalo nakl. L. MAREK, Pekařská 18, 602 00 Brno Z anglického originálu Towards a New Socialism (Nottingham, England: Spokesman, Bertrand Russell Press, 1993) přeložil Rudolf Převrátil Vytiskla tiskárna Centa, Brno 1. vydání, nákladem 500 výtisků L. MAREK BRNO 2006 Copyright © W. Paul Cockshott and Allin Cottrell 1993, 2004 (předmluva k českému vydání) Překlad © Rudolf Převrátil, 2005 ISBN 80-86263-73-8