Norwex Produktkatalog 2023 | Page 3

Norwex globale mål : Å forbedre livskvaliteten ved å radikalt redusere bruken av kjemikalier i hjemmene våre .

42

Tilberedning og innkjøp av mat

66

Spesial

44

Soverom

72

Pakkeløsninger

46

Bad

76

Riktig klut til riktig jobb

48

Ansikt og kropp

78

Inviter til Norwex-demo / Bli en Norwexkonsulent

62

Barn
Norwex globale mål : Å forbedre livskvaliteten ved å radikalt redusere bruken av kjemikalier i hjemmene våre .
NORWEX . EU