Norsk Lek & Park Vektøykassa 2018 - Page 3

Hva kan vi hjelpe dere med? Norsk Lek og Park AS kan hjelpe dere med alt i fra planlegging til montering, enten det er snakk om et enkelt apparat som trenger å repareres, en lekeplass som må oppgraderes eller et helt nytt lekeområde. Vi tilbyr: - Hjelp og veiledning til å velge de rette apparatene og rett utstyr - Anbefalinger og råd angående utforming og plassering - Montering av utstyr og apparater, legging av underlag - Anleggs- og gartnerarbeid gjennom våre samarbeidspartnere i hele Norge - Inspeksjon, kontroller og oppfølging ”C h i l d r e n learn as they p l a y, and most impo r t a n t l y, i n p l ay t h ey l e arn h o w t o l e a r n .” P r o f. F r e d D o n a ld s o n Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-Norsk Regelverk. Rutinemessig visuelt ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken. Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver annen eller tredje måned. Årlig hovedettersyn (årskontroll) er et ettersyn som tar for seg den generelle sikkerheten til utstyret. Dette skal gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og det skal utføres av sakkyndige personer. Ettersyn utføres i henhold til apparatenes vedlagte dokumentasjon av Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Prisene er eks. mva. og frakt | Besøk oss på: www.lekogpark.no | Tlf. 53 74 35 51 3