Nooteboom Dokumentacja Polska Nooteboom MULTI NACZEPA OSDS - Page 13

Rampy najazdowe RÓŻNE WERSJE Wszystkie rampy sterowane hydraulicznie są dostępne w różnych szerokościach, od 780 do 1250 mm. Mogą być wykończone twardym drewnem egzotycznym albo galwanizowa- ną stalową kratownicą dla lepszej przyczepności, w zależności od rodzaju maszyn, jakie będą transportowane. Istnieje też wiele innych opcji, takich jak na przykład dodatkowe wzmocnienia ramp czy hydrauliczna regulacja ramp w poziomie. Galwanizowana stalowa kratow- nica na tylnym ścięciu pokładu Regulacja szerokości, całkowita o 2x60 cm Nogi podporowe dla dodatkowej stabilizacji przy załadunku Hydrauliczna regulacja ramp w poziomie Panel sterowania ramp HYDRAULICZNE STEROWANIE Aby złożyć lub rozłożyć rampy i dostosować ich sze- rokość, pompa elektrohydrauliczna jest wbudowana w podwoziu naczepy. Różne funkcje ramp najazdo- wych są dostępne z centralnego panelu sterowania. 13