Nooteboom Dokumentacja Polska Nooteboom MPL Manoovr semi low-loader-PL - Page 19

Mulda koparkowa i 80-tonowe rampy najazdowe

80-TONOWE RAMPY O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI
Specjalnie do transportu ciężkich maszyn do robót ziemnych i budowlanych Nooteboom opracował rampy „ Heavy Duty ” dla Manoovr z muldą koparkową . Te najnowsze rampy dopuszczają nacisk koła do 20 ton . Dzięki tym rampom ładowność może być w pełni wykorzystana . Kąt natarcia ramp wynosi zaledwie 10 stopni , ze względu na przemyślaną konstrukcję i specjalny kształt ich końców .
19