Nooteboom Documentatie Nederlands Ballasttrailer - Page 16

Nooteboom Trailers B . V . Nieuweweg 190 , 6603 BV Wijchen , Nederland Tel . + 31 24 6488864 , E-mail info @ nooteboom . com www . nooteboom . com
De brochure is met alle zorgvuldigheid opgesteld , maar mocht ondanks dit gegeven de inhoud onvolledig of onjuist zijn dan kunnen hieraan geen rechten worden ontleend .