NOMEN OMEN Maj 2020 - Page 4

Nie mogliśmy się spotkać, by otrzymać uwieńczony sukcesem owoc trzyletniej, nieraz ciężkiej pracy w tej szkole. Sytuacja zmusiła nas wszystkich do zakończenia naszej edukacji w dość nietypowy, choć na pewno oryginalny sposób - przez Internet.

Mijają trzy lata wspólnej nauki. Okres wytężonej pracy, wzlotów i upadków, chwil szczęścia i radości, czasem smutku i żalu. Mijają trzy lata, które jak sądzimy nie są stracone. Chcie-libyśmy, abyście chwile i sytuacje, które w tej szkole były trudne puścili w niepamięć, a zostawili w pamięci te najbardziej przyjemne i sympatyczne. Wierzymy, że tych zdarzeń miłych było zdecy-dowanie więcej. Życie jest jak rzeka, nie zatrzymuje się, nie czeka, nie dba o to, co ze sobą niesie i po prostu płynie. Dokładnie w ten sam sposób prze-minął nasz czas w tej szkole, nie byle jakiej szkole. Ta szkoła już zawsze będzie miała przydo-mek ,,NASZA’’. Weszliśmy w jej progi jako młodzi, często zagu-bieni ludzie, a wychodzimy z niej jako dorośli, dojrzali i bogatsi w nową wiedzę ludzie.

Nie byłoby nas bez Szanownego Grona Pedago-gicznego, które z całych sił nas wspierało i przekazywało ogrom wiedzy. Słowa uznania należą się Dyrekcji naszej szkoły, Pani Halinie Pasternak, która stworzyła doskonałe warunki do nauki, a także pokazałam, że szkoła to nasz drugi dom.

Chcielibyśmy podziękować z całego serca wszystkim dobrym duszom tego miejsca. W szczególności, wychowawcy na-szej niesfornej 3A, Panu Profesorowi Jerzemu Olszew-skiemu, który zawsze emanował pozytywną energią, nawet wtedy, gdy było gorzej. Dziękujemy za Jego cierpliwość, poczucie humoru i obiecujemy, że mądrze wykorzystamy zdobyte umiejęt-ności. Życzymy także, aby w przyszłości miał Pan zaszczyt uczyć same tak wyjątkowe klasy jak nasza 3A.

O tym, że matematyka jest królową nauk wiedzieliśmy od zawsze, ale dopiero dzięki Pani Profesor Dorocie Michalik na własnej skórze przekonaliśmy się o sile tego stwierdzenia. Bardzo dziękujemy za każdą lekcję matematyki, przede wszystkim za Pani otwarte serce i miłość do matematyki.

Język angielski w naszej szkole odgrywa bardzo ważną rolę, a wszystko dzięki naszym drogim Paniom Anglistkom. Bardzo dziękujemy Pani Profesor Annie Kumor - Wronie oraz Pani Profesor Halinie Prucnal- Papudze, które przez trzy lata naszej nauki, robiły wszystko, aby zaszczepić w nas miłość do tego języka - mission accomplished!

Historia jest wiecznie żywa, a dzięki Pani Profesor Barbarze Porębie przedmiot ten stał się nieodłączną częścią naszego życia. Dzięki jej ogromnej cierpliwości, radości i pasji, z jaką prowadziła każdą lekcję historii zrozumieliśmy, jak ważną rolę w życiu człowieka ona odgrywa.

Podziękowania również należą się Panu Profesorowi Jarosławowi Stychowi, który wielokrotnie odznaczał się dobrocią i dobrym słowem, które podtrzymywało nas na duchu. Wos jest przedmiotem trudnym, lecz dzięki ogromnej wiedzy, którą przekazał nam Pan Profesor uzyskaliśmy możliwość lepszego spostrzegania świata.

Społeczność szkolna to nie tylko Grono Pedagogiczne, uczniowie, ale także wyjątkowa obsługa naszej szkoły, która zawsze dbała o bezpieczeństwo i higienę pracy w naszej szkole.

Szczególnie chcemy podzię-kować Pani Bożence, która swoim uśmiechem i ogromnym poczu-ciem humoru sprawiała, że dzień stawał się lepszy.

Pragniemy życzyć WSZYSTKIM nauczycielom, pracownikom szko-ły dużo radości, zadowolenia i niegasnącego zapału do dalszego działania.

DZIĘKUJEMY!

Z wyrazami szacunku,

IIIA