NOMEN OMEN Maj 2020 - Page 25

Gregg Semenza swoje badania nad tym, jak komórki wyczuwają i przystosowują się do poziomu tlenu, prowadzi już od kilku dekad. Od momentu, gdy zaczynał swoją pracę w 1986 roku, pomogło mu wielu doktorantów, ale też studen-tów.

Dziś Semenza zwraca się do wszystkich, podkreślając to, jak nauka wpływa na człowieka oraz otaczający go świat, ale też przypomina, mniej i bardziej doświadczonym naukowcom, jak prowadzić badania, żeby osiągać swoje cele.

Gdy wczesnym rankiem zadzwonił telefon, Semenza spał tak głęboko, że go nie usłyszał. Dopiero później, po drugim telefonie, dowiedział się, że został laureatem na-grody Nobla.

Komitet uznał, że odkrycia Semenzy są istotne, ponieważ po pierwsze tłumaczą lepiej oddychanie - fundamentalny proces w ludzkim organizmie oraz opisują zdolność orga-nizmu do adaptacji, a po drugie są przełomowe w leczeniu chorób oczu, cukrzycy czy nawet raka. „Okazuje się, że ponieważ tlen jest tak ważny dla życia, wiele powszechnych chorób ma podłoże w zabu-rzeniu utrzymywania prawidło-wego poziomu tlenu”- mówi laureat.