NOMEN OMEN Maj 2020 - Page 10

czytającego omawiane zapiski. Swoich sił próbować można w różnych gatunkach i rodzajach, niekiedy dość odmiennych od siebie.

Głównym celem pisania wydaje się być przekazanie poszczególnej treści. Obrazu-jemy komuś swoje myśli, ubierając je w odpowiednie słowa i wyrażenia. Pisząc, możemy analizować samą treść naszej wypowiedzi, bądź omawianych zagadnień, ale także również to, co my pragniemy komuś przekazać. Ujawnia się więc tutaj jego komunikacyjna rola. Warto jednak zwrócić też uwagę na to, że w wielu przypadkach pisanie wydaje się pomagać w wyrażeniu tego, co czasami ciężko wyrazić bezpośrednio słowami. Zestawienie słów w danym szyku i rytmie, używanie przy tym przykładowo metafor, może być sposobem na wy-rażenie swoich emocji, które niekiedy znajdują się w głębi nas. Stworzenie danej rzeczy-wistości w opowieści może także pomóc przedstawić ko-muś nasze wizje, wyobrażenia, bądź wprowadzić go do świata naszej wyobraźni.

Przenoszenie swoich myśli na papier, lub równie często w obecnych czasach na kla-wiaturę różnych urządzeń elektronicznych, pozwala nam do pewnego stopnia uwolnić to, co siedzi zamknięte w naszej głowie. Pisanie i tworzone formy można nawet niekiedy uznać za sztukę, a także skuteczną drogę komunikacji, której zalety, można by rzec, ułatwiają nasze codzienne życie.

Niejednokrotnie, pisanie także samo w sobie stanowi hobby i pasję wielu osób, a także ich sposób na chwilową ucieczkę od rzeczywistości.

Weronika Oleś