NOMEN OMEN Maj 2020 | Page 19

Zielony Hulk powszechnie uważany za tego ''najsilniej-szego'', niejednokrotnie prze-grywał walkę z uważanym za słabszego Czerwonym Hul-kiem, którego moc polega na swoistym wysysaniu energii z otoczenia np. energii Gama, która znajduje się właśnie w Zielonym Hulku, wskutek czego przy dłuższym starciu, Zielony Hulk słabnie, w konsekwencji, powracając do swojej ludzkiej formy. Nie oznacza to jednak, że Czerwony Hulk jest potę-żniejszy od Zielonego, ponie-waż w starciu z innymi bohaterami nie ma on istotnej przewagi.

Jak widać, nie istnieje i nie będzie istniał bohater, który byłby najsilniejszy i dałby radę pokonać wszystkich, na tym polega fenomen komiksów, muszą nas one ciągle zaska-kiwać żebyśmy sięgnęli po kolejne i kolejne, a Marvel, jako jedno z dwóch największych wydawnictw komiksowych, do-skonale o tym wie.

Odpowiedź na pytanie Kto jest najsilniejszym superbo-haterem Marvela? zawsze brzmieć będzie SCENARZYSTA, bo tylko tak obydwie strony (odbiorca i wydawnictwo) będą zadowolone: my dostaniemy rozrywkę i oderwanie od rzeczywistości, a korporacja pieniądze.

Julia Kocoł