NOFC Febrer 2021 - Page 27

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
vinguin a donar la dosis a l ’ hora del menjadors al seus fills / es . S ’ ha subministrat medicació en casos molt excepcionals i sempre amb l ’ acord del tutor / a i direcció . En aquests moments no tenim cap alumne diabètic , però en alguna ocasió es va haver de punxar amb l ’ autorització dels pares .
Prevenció del tabaquisme i de l ’ alcoholisme : L ’ escola és un espai net de fums de tabac . Esta prohibit fumar en el recinte escolar així com “ vapejar ”. No es subministren begudes alcohòliques en el menjar dels professors de manera ordinària . Excepcionalment en alguns aniversaris , dinars de Nadal i Fi de Curs es consumeix vi i cava sempre en llocs no compartits amb alumnes .
Manipulació d ’ aliments : L ’ escola disposa de cuina per l ’ autoconsum i l ’ empresa encarregada del servei s ’ encarrega de complir la normativa en quant a la manipulació per part dels seus treballadors dels aliments .
Plans d ’ emergència : El Coordinador de Riscos Laborals juntament amb la Direcció programen un simulacre anual per tal de posar en pràctica les normes d ’ evacuació existents al Pla d ’ evacuació del centre .
Control de plagues en els centres : Servei de Manteniment de l ’ Ajuntament . 4.1.11 Actuacions en situacions d ’ emergència vinculades a l ’ àmbit escolar
Supòsits de problemes entre els progenitors en relació amb els fills : En aquests casos , i amb la màxima discreció i evidències ens hem de posar en contacte amb la Treballadora Social depenent dels Serveis Educatius .
Supòsits d ' actuació de la policia o de la DGAIA : Depenent del tipus d ’ actuació , si és per problemes conductuals d ’ algun alumne / a es trucarà al 112 demanant la intervenció dels Mossos d ’ Esquadra i l ’ enviament d ’ una ambulància . En els supòsits d ’ actuació de la DGAIA abans ens haurem posat en contacte amb la Treballadora Social dels Serveis Educatius .
Supòsits de presumpta comissió , per part d ' alumnes , d ' algun tipus de delicte o falta penal dins de les dependències del centre : Ens posarem en contacte amb la Treballadora Social dels Serveis Educatius i amb la pròpia família de l ’ alumne .
Supòsits de sospites probables o de constància de maltractaments a alumnes : Depenent del maltractador ens posarem en contacte amb la Treballadora Social depenent dels Serveis Educatius , del tutor / a i requerirem l ’ acompanyament del / la
psicòleg dels Serveis Educatius assignada al centre i també de la família tant del maltractat com la del maltractador si és un menor .
4.1.12 Actuacions en el supòsit del retard en la recollida de l ’ alumnat a la sortida del centre
L ’ escola juntament amb l ’ AMPA té un acord pel qual els alumnes que no els venen a buscar ( d ’ Educació Infantil i del primer Cicle d ’ Educació Primària ) es deixen al servei de Ludoteca o Acollida que porta un monitor de l ’ empresa contractada per la mateixa AMPA . Les famílies s ’ han de dirigir a aquest servei ( de pagament ) per tal de recollir als seus fills / es .
Febrer 2021 27