NOFC Febrer 2021 - Page 2

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
REGISTRE DE MODIFICACIONS
L ’ objectiu principal d ’ aquest apartat és deixar constància , mitjançant un registre , de les modificacions de les NOFC realitzades pel Consell Escolar , amb indicació de dates i continguts .
Febrer 2013 . Inici de les NOFC de l ’ Escola Matilde Orduña Febrer 2015 . Modificacions per una possible aprovació al Consell Escolar , Febrer 2016 . Provat pel Consell Escolar en sessió ordinària . 25 / 02 / 2016 .
Un bon resum de les variacions que comporten horaris , canvis de professors , coordinadors i d ’ altres mesures organitzatives es podran trobar sempre en el “ Llibret d ’ inici de curs ” que el primer dia de cada curs escolar es dona a les famílies .
Febrer 2021
2