No Oblidem Gener 2018 - Page 2

L’Holocaust és un dels crims més documentats de la història. Donada la magnitud de la barbàrie, no existeixen estadístiques con- sensuades sobre totes les seves víctimes. Totes les xifres en aquest sentit són aproximacions i es troben constantment en revisió. Aquí es recullen algunes dades i informacions derivades de la re- cerca per a l’elaboració del Mural Participatiu en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust en el marc de la programació de 2018 pel Dia Internacional en Commemoració de les Víctimes de l’Holocaust a Barcelona. La intenció és recordar el significat de la massacre que va portar al reconeixement del terme genocidi.