NJK-nytt 6/2009 | Page 3

Bertel Ahlström – In Memoriam En nära vän och seglarkamrat är borta. Bertel Ahlström avled den 20 november efter en tids allvarlig sjukdom. Bertel blev medlem i NJK 1951. Sin bana inom yachtsegling inledde Bertel redan i unga år på sin faders yawl ”Marjatta”. Far Hans var en noggrann sjöman och Bertel inhämtade goda kunskaper i navigering och sjövett. Bertel blev aldrig bankappseglare men gastade på tävlande vänners båtar i slutet av 1950-talet. Däremot kom han att ägna sig hängivet åt långfärdssegling med ketchen ”Moana” införskaffad från England år 1974. Sommarseglatser med hustru Lene och barnen företogs flitigt kring hela skärgårdshavet och båtens vimplar sågs vaja i många olika yachthamnar. Bertels håg och upptäcktsiver lockade även till vidare vatten. Södra Östersjön blev ett kärt farvatten och seglatserna utsträcktes, ofta tidigt på säsongen, till bl.a. Gotland och Bornholm, men även fördomsfritt till såväl östtyska, polska som estniska hamnar, vilka på den tiden ännu befann sig bakom järnridån. Bertel var en god skeppare och navigatör även under tider då man enbart kunde ty sig till kompass och radiopejl. Under vackra sommardagar sågs Bertel ofta ensam seglande utanför sitt sommarställe Hamnholmen i Hirsala. I kamratkretsen var Bertel en glad och humoristisk sällskapsmänniska och för den som hade förmånen att komma honom nära en trogen och pålitlig vän. Hans skeppskamrater minns honom med tacksamhet och saknad särskilt då de nästa gång styr ut mot blånande fjärdar. Lars Krogius NJK söker för 2010 en Kappseglingsansvarig Är Du intresserad av kappsegling och vill Du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för lyckade kappseglingar? NJK ställer höga krav på kappseglingsarrangemang; under kommande somrar arrangeras stortävlingar som fordrar ett gott ledarskap. Om Du känner att Du vill ta emot utmaningen skulle till dina uppgifter bl.a. höra att förbereda kappseglingar, kontrollera, komplettera och reparera utrustning, säkra att tillräckligt med frivilliga arrangörer finns tillgängliga. Arbetet sker i nära samarbete med ansvarig styrelsemedlem, tävlingschefer och banchefer.   Du kommer att vara timanställd och Ditt arbete utförs enligt en på förhand uppgjord arbetsplan. Ett sedvanligt arbetsavtal ingås med NJK.   Tilläggsuppgifter om tjänsten, och villkoren får Du vid behov av Erik Wallin, tel. 050 378 3164 eller e-post [email protected].   Rikta Din fritt formulerade skriftliga ansökan till Nyländska Jaktklubben rf, Björkholmen Södra, 00200 Helsingfors eller skicka e-post till [email protected].   Din ansökning skall vara NJK tillhanda senast den 16 januari 2010. Vill du bli seglingstränare på NJK? NJK kommer kommande säsong att förutom att ordna de traditionella seglingsskolorna och – lägren, också ha träningsgrupper i optimist (både distrikts- och rankingnivå), Zoom8, Laser Radial och Standard, 29er samt 49er. De flesta av våra duktiga tränare fortsätter även kommande säsong, men trots det behöver vi förstärkning på tränarsidan. För dem som anmäler sitt intresse ordnar vi under våren 2010 kursen ”Våga bli en bättre tränare”. Vill du vara med och föra din kappseglingskunskap vidare? Kontakta undertecknad för att få veta mera. Också de tränare som jobbat på NJK i år och vill fortsätta nästa år, ta kontakt med chefstränaren ännu inom december. Kasimir Johansson, chefstränare NJK [email protected] 040 526 46 87 3