NJK-nytt 5/2011

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 1861-2011 • 150 ÅR 5/2011 Kallelse till NJK:s höstmöte ............... s. 3 FM i Match Racing avgjordes .............. s. 5 Aktia Cup – Björkholmens höstregatta ... s. 6 NJK deltog i ICOYC:s forum i Seattle .... s. 12