NJK-nytt 3/2018 - Page 9

Nybörjarkurserna i segling lockade deltagare Under våren och hösten 2018 ordnade NJK seglings­ kurser för nybörjare på både Björkholmen och ­ Blekholmen. Kurserna ordnades som ett lyckat sam­ arbete mellan olika kommittéer där en av dragarna var NJK Sailing Centers tränare Ilya ­Baraev och den andra var juniortränaren Ogge Silén. Därtill fick vi hjälp av några duktiga Sailing Center seglare. Detta var ett konkret exempel på att vi verkligen är en och samma klubb. På ena av vårens kurser, som ord­ nades på Björkholmen, hade vi så många deltagare att vi undrade om tränarresurserna skulle räcka till. Tack vare samarbetet fick vi ihop ett toppen gäng av tränare. Deltagarna fick verkligen en nyttig och intensiv kurs i segling. Under höstsäsongen ordnade vi ytterligare en kurs på Blekholmen, igen med hjälp av Ilya och Ogge. Många av kursens deltagare fort­ satte segla på Sailing Centers ”Blue Track” träningar. Detta är vi väldigt nöjda över, det sporrar oss att ordna kurser också i framtiden. Vårt mål är Vår båtförsäkring är mer omfattande än tidigare! Inga vindgränser och ingen förhöjd självrisk under vintern. Räkna och köp på www.folksam.fi att se så många seglare ute på vatt­ net som möjligt. Vi ordnar gärna kur­ ser för att möjliggöra detta. Också på träningarna har vi haft många glada seglare, såväl i nybörjar­ gruppen ”Blue Track” som i den mera avancerade ”Red Track” gruppen. Vill du veta mera om vad vi syss­ lar med på våra kurser och träningar? Kontakta sailingcenter@njk.fi eller piu.nyberg@njk.fi . Ohoj! Kom ihåg båtförsäkringen!