NJK-nytt 3/2018 - Page 8

Juniorer

NJK : s seglingsläger på Björkholmen 2018 , populära och roliga !

Seglingslägren , de som tidigare kallades Seglingsskolorna , ordnades i juni 2018 för barn i åldrarna 7 – 14 år . Deltagarna bestod av både nybörjare och mera erfarna seglare .
8

NJK : s seglingsläger

Första seglinglägret gick av stapeln 4 – 8.6 och riktade sig till nybörjare samt barn med lite seglingserfarenhet från tidigare . Den andra seglingsskolan ordnades följande vecka dvs 11 – 15.6 med samma uppställning . Den tredje skolan fokuserade mera på kappsegling , lägret ordnades under midsommarveckan , 18 – 20.6 .
Seglingslägren var som vanligt heldagsläger , dvs började på morgonen kl . 09.00 och fortsatte ända till kl . 16.00 , med lunchpaus under dagen . Beroende på de rådande väderförhållanden , antingen seglade man eller var på land där barnen hade olika aktiviteter inom den egna gruppen eller inom hela gruppen . På havet lärde barnen sig hur båten och seglen fungerar , på land lärde de känna varandra och sin grupp , samt övade bland annat knopar och andra viktiga kunskaper som behövs till havs och på land .
Vi hade sammanlagt ca 70 deltagare
under seglingslägren på Björkholmen . Av dessa är det flera som nu seglar på veckoträningarna . En stor förändring som vi gjorde redan i planeringsskedet , bidrog säkert till att så många lägerdeltagare fortsatte segla . I år var lägeravgiften lite högre än ifjol , men till priset hörde träning en gång i veckan under resten av seglingssäsongen . Detta sänkte säkerligen tröskeln för att delta i veckoträningarna , vilket vi är riktigt glada över ! Det är fantastiskt att se så många seglare på Björkholmen på träningarna och vi hoppas naturligtvis att det fortsätter så !
Jag vill passa på att tacka både deltagare och ledare för att ni var med på våra seglingsläger på Björkholmen . Det var riktigt roligt och jag ser fram emot minst lika roliga läger nästa sommar ! Hälsningar , Piu Nyberg rektor för seglingslägren