NJK-nytt 3/2018 - Page 4

Sedan år 2011 understöder Interpersona Ekenäs Sjöräddare. Räddningsbåten ”Interpersona Rescue” döptes i augusti 2011. Mera information finns på Interpersonas webbplats. • • Utvärdering av styrelser och ledning Business Coaching • • Rekrytering och karriärplanering Undersökningar Kontakta Nina Henricson (040-578 1143) eller Mats Kockberg (0400-508 776) Annegatan 29 A, 00100 HELSINGFORS Telefon 020 741 9570 E-post fornamn.efternamn@interpersona.fi www.interpersona .fi Grundat år 1988. Över 2 100 utförda uppdrag i 16 olika länder. Till våra kunder hör: