NJK-nytt 3/2018 - Page 32

Arkivdyk

Så många gånger jag har vandrat längs Jungfrustigen mot Galerie Donners hörn på Havsgatan . Varje gång tittar jag ut mot havet och ser Gråhara fyr rakt framför mig . Någon slags optisk effekt gör att fyrens höjd är svår att uppskatta från detta håll . När man däremot seglar förbi fyren i riktning NO eller SW kommer man nära och slås av dess anspråkslöshet .
Gråhara spelar en viktig roll i NJK : s kappseglingshistoria , eftersom prisdomarnämnden brukade hålla till där under kappseglingar allt från 1881 till 1970-talet . I våra samlingar finns en pjäs föreställande Gråhara båk . Pjäsen står på ett underlag och omfattar fyrtornet och lotsstugan . Enligt reglerna för pokalen ’ Gråhara Båk ’, från 1948 , var pokalen ständigt vandrande . Den utdelades till snabbaste båt vid den längsta kappseglingen inom ramen för tävlingen om Sinebrychoff pokalen .
Seglingsnämnden på Gråhara .
Gråhara är utsatt för vädrets makter , så herrar i mörk kostym och Vegamössa hade det knappast alltför komfortabelt . En stor händelse blev invigningen av den nya paviljongen 1939 . Paviljongen , ritad av Bertel Liljequist , invigdes vid Guldpokalseglingarna sommaren 1939 , 20 år efter att Guldpokalen donerades till NJK . På pärmbilden för Frisk Bris 9 / 1939 är klubbflaggan hissad i stången utanför paviljongen .
Verksamheten på Gråhara beskrivs i detalj i Tor Smedslunds 100 – års historik från 1961 .
Nästa år firar vi att den nuvarande båtklubbsflaggan , eller klubbflaggan , designad av NJK : arna Gunnar L . Stenbäck och Carl Slotte , fyller 100 år . Den nuvarande klubbflaggan hissades för första gången den 18 maj 1919 . Händelsen ledde till att NJK fick motta Kajholmen som donation . För att hedra och minnas detta ordnas festligheter på Kajholmen lördagen 15.6.2019 . Det att Guldpokalen donerades och sattes i omlopp , firas med femfemmornas VM och Guldpokalseglingar i månadsskiftet juli / augusti 2019 .
NJK : aren , arkitekten Bertel Liljequist kom att rita flera byggnader för NJK . En av dessa byggnader är Villa Nova på Kajholmen .
Mats Welin
k y d v i k r A Så många gånger jag har vandrat längs Jungfrustigen mot Galerie Donners hörn på Havsgatan. Varje gång tittar jag ut mot havet och ser Gråhara fyr rakt framför mig. Någon slags optisk effekt gör att fyrens höjd är svår att uppskatta från detta håll. När man däremot seglar förbi fyren i riktning NO eller SW kommer man nära och slås av dess anspråkslöshet. Gråhara spelar en viktig roll i NJK:s kappseglings­ historia, eftersom prisdomarnämnden brukade hålla till där under kappseglingar allt från 1881 till 1970-talet. I våra samlingar finns en pjäs förestäl­ lande Gråhara båk. Pjäsen står på ett underlag och omfattar fyrtornet och lotsstugan. Enligt reglerna för pokalen ’Gråhara Båk’, från 1948, var pokalen stän­ digt vandrande. Den utdelades till snabbaste båt vid den längsta kappseglingen inom ramen för tävlingen om Sinebrychoff pokalen. Seglingsnämnden på Gråhara. Gråhara är utsatt för vädrets makter, så herrar i mörk kostym och Vegamössa hade det knappast alltför komfor­ tabelt. En stor händelse blev invigningen av den nya paviljongen 1939. Paviljongen, ritad av Bertel Liljequist, invigdes vid Guldpokalseglingarna sommaren 1939, 20 år efter att Guldpokalen donerades till NJK. På pärmbilden för Frisk Bris 9/1939 är klubbflaggan hissad i stången utan­ för paviljongen. Verksamheten på Gråhara beskrivs i detalj i Tor Smedslunds 100–års historik från 1961. Nästa år firar vi att den nuvarande båtklubbsflaggan, ­eller klubbflaggan, designad av NJK:arna Gunnar L. Stenbäck och Carl Slotte, fyller 100 år. Den nuvarande klubbflaggan hissades för första gången 丁#͕)ѥЁ9),ф-ͽѥ)ЁɄ́фɑ́ѱѕȁ- )ɑԸظ丁ЁЁձɅ)ͅѕ́Ʌ́ɹ́Y4ձ )͕ȁͭѕЁձ՝Ѥ)9),ɕɭѕѕ ѕ1եЁЁɥфɄ)坝ȁȁ9),؁̈́坝ȃȁY9ل)-)5́]