NJK-nytt 3/2018 - Page 30

Del II

Med Hjärtat för Havet s / y SeaGahms ansiktslyft

Ryttarkarriären i slutet av 70-talet blev avbruten då hopphästarna skadades och blev till korv . I stället åkte bankiren som tränade mig iväg till OS i Moskva . Offshore kappseglingen tog över och gav erfarenheter av olika båtar såsom , Dufour , Swan 38 & 65 och senare Baltic 38 , 51 och nu SeaGahm 43 fot . Barndomsupplevelserna på vattnen utanför Hangö har fostrat till respekt för sjön och dess element . Bra bagage också för jorden runt kappseglingen 1981-82 .
30
The Swap - motorbytet ett annat måste
Förutom teakdäcket ( se del I ) hade SeaGahms motor kommit till vägs ända , kanske inte på grund av körtimmarna utan av en massa laddningstimmar på låga varv under krängande och skumpande svåra seglingsförhållanden . Speciellt Karibiens saltiga och stormiga Atlantöverfarter hade satt sina spår . Dags för en ” repowering ”!
Något som jag inte alls gillade , eller som var mycket motbjudande , var att öppna luckorna till motorutrymmet för att kolla motorns ” trivsel ”. Där erbjöds alltid något oljigt och bökigt mekande … Jag kallade det lilla utrymmet för kolkällaren , eftersom allt var eländigt sotigt och svart . Många fiffiga reparationer hade gjorts under årens seglatser , såsom i Azorerna där vi fixade generatorns upphängning ” tillfälligt tillsvidare ” med en 13 mm fastnyckel som än sitter kvar ;).
Den gamla motorn var en 3-cylindrig 43 hästars turbo , liten och lätt , förträfflig för en racing-cruising båt . Problemet var nu att hitta en motor som skulle få plats i det lilla motorutrymmet . En 40 hästars motor skulle ha installerats med ” schwung ” men valet föll istället på en ny större modell , 50 hk med mera vrid moment , då jag önskade en båt som stannar prompt när kajkanten kommer emot ;). Men det betydde att motorutrymmet måste byggas ut mot salongen eftersom den 4-cylindriga motorn blev något längre . Ny axel och en mycket större 4-bladig propeller 21 x 15 tum installerades . Propeller storleken beräknades av gurun PG på varvet Baltic Yachts . De står alltid till förfogande för en Baltic båtägare !
Den gamla motorn lyftes utomhus under den mörka snöiga vinterkylan på Sveaborgsdockan . Ny motor beställdes till ett specialerbjudande . Konstigt nog fick jag en bra kompensation för den gamla trotjänaren trots att det inte lönade sig att renovera den mera …
En mall gjordes för att kolla installationen och som tur var behövdes inte motorbädden ändras då motorn ställdes på extra starka plattor i bädden .
Installationskostnaderna blev högre än motorns pris då 40 hästar blev 50 och en sak leder till en annan , byte av propeller , lager , axel , laddningsaggregat och inredningsdetaljarbeten etc . Teakdäcket gavs ett fast pris medan motorbytet var på timdebitering …
Det övriga – ny ankarvinsch , fönsterlimning & mastmålning
Man försöker hålla sig inom budgetens ramar , men aptiten växer med tiden och då , i . o . m . att däcket fixas ” spick & span ”, börjar de övriga gamla detaljerna se väldigt risiga ut …
Ruffönstrena hade läckt en tid och limmades på nytt . Inga skruvar här , då allt skall se elegant ut . För en eventuell Biscaya – och Atlantfärd är skruvar kanske att föredra ?
En ankarvinsch hade jag saknat i hela mitt seglingsliv , speciellt i de karibiska hamnarna där man bara ligger på svaj . Grannbåtarna i de turkosa ankringsvikarna hade roligt på vår bekostnad då vi svettkämpade för hand med ankringsmanövrarna . Med lite kätting , 5 m , var det stundvis omöjligt att ligga tillsammans med andra båtar medan vi steeldrum dansade och snurrade omkring , grannbåtarna låg tvärt stilla med tung kätting . Därför låg vi alltid nattetid med fendrarna ute …
Installationen av vinschen blev igen en kompromiss då jag ville spara onödig vikt på fel ställe och undvika ” ankgång ” i sjön . Jag skulle ha nöjt mig med en manuell vinsch på däcket för att undvika komplicerad elteknik , men en fiffig effektiv handvinsch var omöjlig att hitta . Det stora jobbet var lamineringen av en stark låda för elmotorvinschen i ankarboxen . Då inga Karibien resor finns i sikte för SeaGahm längre ( bättre att hyra en katamaran på ort och ställe ;) valde jag att köra med endast 25 meter rostfri kätting diam . 8 mm och resten med rep 16 mm . Ett 16 kg : s ankar skall duga i våra farvatten . Ankringsplatserna måste väljas med förstånd då allt är något underdimensionerat . Men skepparen mår bättre med mindre vikt ombord …
II l e D Med Hjärtat för Havet s/y SeaGahms ansiktslyft Ryttarkarriären i slutet av 70-talet blev avbruten då hopphästarna skadades och blev till korv. I stället åkte bankiren som tränade mig iväg till OS i Moskva. Offshore kappseglingen tog över och gav erfarenheter av olika båtar såsom, Dufour, Swan 38 & 65 och senare Baltic 38, 51 och nu SeaGahm 43 fot. Barndomsupplevelserna på vattnen utanför Hangö har fostrat till respekt för sjön och dess element. Bra bagage också för jorden runt kappseglingen 1981-82. The Swap - motorbytet ett annat måste 30 Förutom teakdäcket (se del I) hade SeaGahms motor kom­ mit till vägs ända, kanske inte på grund av körtimmarna utan av en massa laddningstimmar på låga varv under krängande och skumpande svåra seglingsförhållanden. Spe­ ciellt Karibiens saltiga och stormiga Atlantöverfarter hade satt sina spår. Dags för en ”repowering”! Något som jag inte alls gillade, eller som var mycket motbjudande, var att öppna luckorna till motorutrymmet för att kolla motorns ”trivsel”. Där erbjöds alltid något ol­ jigt och bökigt mekande… Jag kallade det lilla utrymmet för kolkällaren, eftersom allt var eländigt sotigt och svart. Många fiffiga reparationer hade gjorts under årens seg­ latser, såsom i Azorerna där vi fixade generatorns upphäng­ ning ”tillfälligt tillsvidare” med en 13 mm fastnyckel som än sitter kvar ;). Den gamla motorn var en 3-cylindrig 43 hästars turbo, liten och lätt, förträfflig för en racing-cruising båt. Proble­ met var nu att hitta en motor som skulle få plats i det lilla motorutrymmet. En 40 hästars motor skulle ha installerats med ”schwung” men valet föll istället på en ny större mo­ dell, 50 hk med mera vrid moment, då jag önskade en båt som stannar prompt när kajkanten kommer emot ;). Men det betydde att motorutrymmet måste byggas ut mot sa­ longen eftersom den 4-cylindriga motorn blev något längre. Ny axel och en mycket större 4-bladig propeller 21 x 15 tum installerades. Propeller storleken beräknades av gurun PG på varvet Baltic Yachts. De står alltid till förfogande för en Baltic båtägare! Den gamla motorn lyftes utomhus under den mörka snöiga vinterkylan på Sveaborgsdockan. Ny [܈\00B\[]XX[\Y[KۜYXY[B\[][ۈ휈[[[H\[]][B0훘YHY][ݙ\H[Y\x)[X[ڛܙ\휈]H[[][ۙ[H\\Z0흙\[H[ܘ[0\0H[ܛ0\œ0H^H\H]܈H[[[][ۜY\H]0ܙH0[ܛ\0B 0\] L[ZY\[[[[]H][\Y\^[ YܙY][Y[pB[\][]ˈXZ0]]]\\YY[[ܰB]]\0H[YX]\[)]0흜YH8$H[\[ 훜\[[[ X\p[[“X[휜\0[HY[HY][[X\Y[\][\YYY[0KK˛K]0]^\8'\X ['K휚\H0흜YH[[H][\HHY\YH]8)Y훜[HYH0[Y[[XY\0H] [Bܝ]\00H[[H[Y[] 휈[][Y[\B^Xx$][0ܝ]\[H]휙YO‘[[\[YHYZۘ]H[HZ]Y[]XY[HH\X\H[[\H0X[\HY\0BݘZܘ[]\HHH\H[ܚ[ݚZ\HYHY0H\ZY0HHݙ]\YH휈[YY[B[X[흜\KYY]H[ HK\][\›p횛Y]YH[[[X[YY[H]\YY[BY[0Y[H[YH۝\YHZܚ[ܘ[]\H0Y[HYY[[ˈ0휈0YH[Y]]YYY[\H]x)[[][ۙ[][[]Y[[\Z\0BY[H\H۰YZ0H[0H[ZH8'X[B['HHڰ훋Y[HH횝ZYYY[X[Y[[0H0]휈][ZH\X\Y[ZۚZY[[YYYZ][[\p횛Y]]K]ܘBؘ]\[Z[\[[][\0YH휈[[ܝ[B[H[\[0H[H\XY[\܈[HZH휂XQZH0ܙH H]\H[][X\[0Hܝ0HH[HY]휘HYY[\ HY]\H0B[X[K\[YY\ M] M̘[\[YHH\H\][[ܚ[]\Hp\B\YY휜0[0H[0Y[\[Y[[ۙ\] Y[\\[p\HYYZ[HZXܙ8)