NJK-nytt 3/2018 - Page 3

Kansliet meddelar NJK i siffror grundad 1861 2650 medlemmar totalt Störst i Finland 390 juniorer (0-19 år) 400 registrerade segelbåtar 300 registrerade motorbåtar 100 lättbåtar 2 hemmahamnar 10 skärgårdshamnar 6 olympiska medaljer Inbjudan till höstmöte Höstmötet hålls torsdagen den 29 november kl. 18.00 i klubbhuset på Björkholmen. Kallelsen till höstmötet publiceras söndagen den 18 november i Hufvudstadsbladet. Höstmötet väljer styrelsemedlemmar, fastställer klubbens budget och verksamhetsplan. Valkommitténs förslag till val av styrelsemedlem­ mar kommer att finnas till påseende på klubbens webbplats www.njk.fi . Efter mötet utdelas seglar- och förtjänsttecken samt vandringspris och pokaler. Deltagarna bjuds på en bit mat, drycker betalas kontant. Om du önskar äta, anmäl dig senast den 26.11 via webben www.njk.fi eller till kansliet. Anmäl gärna även enbart deltagande i mötet. Hjärtligt välkomna! VINTERFÖRVARING OCH SERVICE Varm och trygg hall i Hangö, byggd speciellt för båtförvaring. Hyres- och aktieplatser till alla båtar. Hanko Boat Yard hjälper dig i alla frågor angående din båt året runt! BOAT YARD hby.fi Kontakta: Andy Nyström, 0500 851 585, andy.nystrom@hby.fi Georg Berger, 0400 445 555, georg.berger@hby.fi info@hby.fi, 010 5833 760