NJK-nytt 3/2018 - Page 27

­ yfsad fart, medan Furioso tog den in­ h nersta farleden förbi Tirmo och en bit in i Pernå skärgård. Där råkade vi ut för en brusten generatorrem, vilket snabbt åt­gärdades. Framme i Lovisa visade det sig att Tinka hade tappat flaggan under seg­ latsen, och fick överta Furiosos reserv­ flagga. Ingen av oss hade besökt Lovisa sjövägen tidigare, vi kände oss givetvis särskilt välkomnade då stadsdirektör Jan Oker-Blom vänligen donerade oss en låda nybryggt Lovisa öl. I avsaknad av en paviljong att besöka (Östra Nylands Segelsällskap har en pa­ viljongsbyggnad som dock inte har facili­ teter), åt vi en god middag på restaurang Saltbodan vid Skeppsbron i sällskap av klubbens kommodor. Därefter fortsatte vi med skepparmöte, som närmast vägde för och emot att fortsätta ytterligare österut med tanke på fortsatt kallt vä­ der och motvind - ännu en dagsetapp med kall kryss. Följande förmiddag hade vi mognat till insikten att ytterligare en etapp i motvind, till Fredrikshamn, kän­ des för strapatsrikt. Därmed skildes vi åt under fredagen. Tinka gick ut till Kotka Fagerö, Blåvit seglade till goda vänner i närheten, och Furioso återvände österut, närmast till Kajholmen, och vidare hem till Ekenäs. Behållningen därmed blev ett par pa­ viljonger färre än vi ursprungligen hade siktat på. På pluskontot kunde vi dock notera nya trevliga bekantskaper, samt att få segla i obekanta environger, ingen av oss hade tidigare varit såhär långt öst­ erut. Intressant nog mötte åtminstone undertecknad en enorm nyfikenhet och entusiasm över vår paviljongsegling. ”Aj fan, vi ska definitivt vara med nästa som­ mar”, var reaktionen. Därmed är det dags att förhoppnings­ vis se fram emot en ny tradition som vi pionjärer nu startade. Nästa år går seg­ lingen från Blekis söndagen den 30 juni, med etappmål på Paven, vidare till Barö­ sunds Segelklubb på Skämmö, Ekenäs Segelförening/Knipan, och slutmål på Hangö Segelförening. År 2020 siktar vi in oss på paviljonger i Åboland, inklusive ASS, TPS, GK, och en större avslutning på ÅSS i Västra hamnen i Mariehamn veckan kring den 21 juli. Håll utkik efter mera information om nästa års paviljongsegling i NJK-Nytt och på NJK Facebook. Gustav Hafrén S/Y Furioso ÖNS paviljong. 27 Vädergudens uppfattning om tjänliga vindar.