NJK-nytt 3/2018 - Page 26

Hela gänget på Brändö Seglare: från vänster Uffe och Kaija Haga, Anders och Tua Karlsson, Gustav Hafrén. Paviljongseglingen 26 Professor Matti Klinge höll ett utomordentligt intressant föredrag om Finlands flagga och dess historia på Blek­ holmen i september ifjol. Den gode professorn gjorde där en större utvikning från flaggtemat, och berättade även om hur de första seglingspaviljongerna kom till, däribland Blek­holmen. Lovisa. Inspirerade av detta, gjorde några av klubbens långfärdsseglare, under den första veckan i juli, en segeltur för att bekanta sig med seglingspaviljong­ erna i österled; från Blekholmen till Fredrikshamn, S/Y Blåvit, med Uffe och Kaija Haga, S/Y Tinka med Anders och Tua Karlsson och S/Y Furioso med Gustav Hafrén, samlades till middag och planering på Blekholmen söndagen den 1 juli. Måndag förmiddag bar det av till Brändö Seglare för besök på deras paviljong på ön Sälen, ett motor race på hela 2,5 sjömil som överlägset vanns av Furioso. Väl framme fann vi paviljongen stängd, och fick nöja oss med en kort introduktion av kröga­ ren. När även Brändö Casino var stängt, valde vi att gå till Kajholmen istället. En paviljong även den. Tisdag morgon steg vi upp till en sär­ deles kall ostanvind. Skepparrådet sam­ manträdde och Tinka och Blåvit gick ut för motor med besättningarna varmt klädda för att gå till Svartbäcks Segel­ sällskaps paviljong i Spjutsund, medan Furioso stannade kvar i väntan på tjänli­ gare väder. Därmed fick två besättningar avnjuta en särdeles fin middag på en trivsam SSS paviljong, medan Furioso fick nöja sig med skeppsproviant. Onsdagen grydde med strålande sol, men fortfarande kallt och lätt motvind. Alla tre båtar valde vitt olika rutter till följande etappmål i Lovisa, helt enligt den totala avsaknad av eskaderregler och liknande tvång som vi redan från början valde att avstå från. Så små­ ningom blev det tjänliga vindar ute till havs, där Tinka och Blåvit gjorde