NJK-nytt 3/2018 - Page 2

Nyländska Jaktklubben NJK:s kansli: Kopparsundsgränden 9, 00200 Helsingfors Kansliets öppethållningstider: Tisdag 12–18 Onsdag, torsdag 12–16 Kontaktuppgifter: www.njk.fi e-post: kansliet@njk.fi Kansli: Cecilia Malmgren & Rasmus Björkvall (09) 675 007 kansliet@njk.fi Annonsförsäljning: Rasmus Björkvall 040-834 6868 material@njk.fi Sponsorering och företagsseglingar: John Bergman 040-539 3931 john.bergman@njk.fi 2 Koordinator för junior- och tränings- verksamheten, samt Sailing Center: Piu Nyberg 045-676 7765 piu.nyberg@njk.fi Chefstränare: Kasimir Johansson 040-526 4687 kasimir.johansson@njk.fi Hamnmästare Blekholmen: Sammy Lundberg 09-636 047 blekholmen@njk.fi Hamnmästare Björkholmen: Emil Castrén 045-185 0202 emil.castren@njk.fi Nattvakten 050-349 2343 Redovisning: markus.nyberg@visma.com Ansvarig utgivare: Informationskommittén Redaktör: Gunilla Antas Tryckning: WhyPrint Ombrytning: Christel Westerlund NJK-nytt nr 4/2018: - materialet in senast 14.11.2018 - utkommer vecka 50 Annonspriser: 1/1 sida 660 e 1/2 sida 330 e 1/4 sida 220 e 1/8 sida 160 e Streamer 700 e / år Sampostning 2000 e Pärmbild: 2 skönheter i Ramsskärs skyddade hamn: Golden Eye, USA och Lavona, NJK. Foto: Ernest Godshalk Kommodoren har ordet Fyrmastbarken Archibald Russell står det som adress på min farmors kusin Ragnars brev till min farmor Inez. När jag tittar på det gulnade brevpappret från 1922, slås jag av tanken att jag tydligen inte är den enda i min fars släkt som hänförts av havet. Havet förde Ragnar till ­Australien, där han levde resten av sitt liv. Havet förenar. Inte bara oss NJK:are utan seglare i Finland, Norden och hela världen. På höstmötet i fjol fick jag frågan hur NJK:s internationella arbete mår. Jag berättade om att vi har ett tätt samarbete med de kungliga nord­ iska klubbarna KSSS, GKSS, KNS och KDY, inom North American Station (”NAS” och International Council of Yacht Clubs (”ICOYC”). Seglingsligan har gett NJK:s lag möjlighet att tävla i Europa och så­ lunda knyta nya kontakter med många klubbar och seglare. Första vicekommodor Jan Hörham­ mer har varit aktiv inom ICOYC och inom ett år besökt möten i såväl USA som Eu­ ropa. Vi har haft stor nytta i styrelsen av de tankar och idéer Jan kunnat förmedla från ICOYC. NAS Post Captain Ernest Godshalk har i år firat en månad i den finska skärgår­ den, besökt många av våra vackra och välskötta skärgårdshamnar och träffat nya och gamla bekanta inom klubben. När jag hade nöjet att agera middagsvärd för Ernest, hans bror Bob och brorshustru Vicky i början av juli hade vi det mycket trevligt och pratade om kommande akti­ viteter. NJK agerar värd för femklubbs­ regattan och Atlantic Round 2021. Ernest funderade också på om det skulle finnas intresse för en NAS cruise på den ame­ rikanska ostkusten. Jag tror att många delar min dröm om att få segla där någon gång. I år kunde också ett junior­utbyte genomföras, vilket jag vill tacka värd­ familjen Nick Orem jr och NAS för. NJK:s duktiga unga lag i femklubbs­ regattan seglade fint även i år och bärga­ de hem silvret. Grattis! Det första veckoslutet i september reser styrelsemedlemmen Petri Eväsoja och jag till KDY för att delta i Atlantic Round, med kappsegling, samvaro och kommodorsmöte. I år har vi arbetat för att vitalisera kölbåtskappseglingen, med bland annat onsdagskappsegling för H-båtar och fleet racing med J80. Vi har också fortsatt med att ge våra juniorer kölbåtsträning, vilket på sikt skall bära frukt. NJK deltar också i anordnandet av WHC tillsammans med EPS, EMK, ME och SMer. Själv har jag för­ sökt dra mitt strå till stacken genom att kappsegla aktivt i WHC (kvällstävlings­ serie i Esbo), Östsyndikatets LYS-tävling­ ar och Shorthand, som anordnades av NJK den 25 augusti. Jag har räknat 15 köl­båtsstarter i augusti, vilket för mig är rekord, åtminstone sedan jag bytte min Albin Express till en cruising yacht. När jag tittar på den fina segelbåtsparken på Björkholmen och Blekholmen ser jag en stor potential att öka på aktivitetsgra­ den. Kvällskappsegling på WHC en gång i veckan är ett förnämligt sätt att umgås med familjen, vänner, barnbarn eller nya seglingsbekanta. Jag lovar att ni glöm­ mer vardagens bekymmer då femminu­ terssignalen före start ges, eller senast då ni på allvar börjar titta på telltales, vågorna och molnen efter start. Havet har i år förenat klubbens olika verksamheter inom ramen för vårt tema 2018 ”en klubb”. WIMRA –deltävlingen (Women’s Match Racing) i juni var än en gång ett fint exempel på ett lyckat och trevligt samarbete mellan flera verksam­ heter inom klubben. Ännu en fantastisk seglingssäsong närmar sig sitt slut, en ny kan nu börja planeras. Tack till dig som jobbat för NJK, deltagit, bidragit eller på annat sätt visat ditt intresse. Mats Welin 