NJK-nytt 3/2018 - Page 19

gennaker, varför den utgjorde en extra utmaning. KDY:s bana var perfekt och ar­ rangemangen proffsiga. Efter seglingen var det så mycket fritid att man hann checka in på sitt boende och byta seg­ lingskläderna till klubbrock. Före middagen sammanstrålade kom­ modorerna från vänster Patrik Salén/ KSSS, Lars Ive/KDY, Post Captain Ernest Godshalk/NAS, Mats Welin/NJK, Robert Casselbrant/GKSS samt Karl Christian Agerup/KNS. Vi diskuterade framtida Junior Exchange, arrangörsordningen för Femklubbsregattan och Atlantic Round: GKSS 2019, NAS 2020, NJK 2021. Vidare diskuterade vi en NAS Cruise 2021 eller 2022 i vattnen runt Maine eller Martha’s Vineyard/Cape Cod. Vi kom också över­ ens om att inom ICOYC arbeta mera till­ sammans, som en enad nordisk front, när det behövs. Middagen var synnerligen trevlig och många nya vänskapsband knöts. NJK:s miljöprogram, som jag stolt berättade om, väckte positivt intresse hos KSSS och KNS. Lördagen 1.9 var det socialt program, först en cykeltur runt Charlottenlund se­ dan till fästningar i närheten, bl.a. Gar­ desborgen och batterierna i Skovshoved. På kvällen var det grillmiddag i KDY:s hamn. Mycket trevligt! Våra värdar var duktiga på att skapa intressant program och trivsel. Söndagen 2.9 seglade vi ännu en om­ gång med J70, tyvärr i en obefintlig vind. Seglingen var inte så imponerande på söndagen, men landskapet var toppen. Efter seglatsen var det dags att tacka, ta avsked och hoppas på att mötas nästa år i Göteborg. NJK:s delegation kunde väl ha varit större. Intresserade för nästa års evenemang kan gärna redan nu an­ mäla sig till mig på mats.welin@njk.fi. Jag kommer att få datumen för Fem­ klubbsregattan och Atlantic Round 2019 av Robert Casselbrant inom september månad. Beställ en sjökortsaffisch över ditt favoritställe! Med rabattkoden NJKMERIDEKO får du -15% rabatt www.merideko.fi Mats Welin