NJK-nytt 3/2018 - Page 18

18 Atlantic Round and Commodors’ Meeting 2018 i Köpenhamn Atlantic Round är en kappsegling med socialt program som turvis ordnas av de kungliga nordiska klubbarna och NJK samt North American Station (NAS), de förstnämndas representan­ ter och samarbetsorgan i USA. Detta år stod Kunglig Dansk Yachtklubb (KDY) värd. NJK:s delegation bestod av kom­ modoren med hustru Catarina samt styrelsemedlemmen Petri Eväsoja med hustru Taina. Vi flög till Köpen­ hamn i gryningen fredagen 31.8. Därefter tog vi taxin raka spåret till KDY:s Sailing Center hamn i Skovs­ hoved. Skepparmöte hölls kl. 10 och sedan bar det av ut på vattnet i 6 st. J70 segelbåtar. Båtarna lottades ut så att varje klubb hela dagen hade samma båt och skeppare. Besätt­ ningen roterade så att seglare från alla klubbar fick segla tillsammans. Det var mycket kul och ett utmärkt sätt att lära känna varandra. Fem starter gjordes på fredagen, sedan kom vi in. Mulet 7-9 m/s och sjön rätt krabb. Få av oss hade seglat med