NJK-nytt 3/2018 - Page 14

Jag hade nöjet att träffa NAS Post Captain Ernest Godshalk med fru Ann ombord på ”Golden Eye”, en Hinckley 42:a. På väg österut stannade de ett par nätter i Hangö. Ernest, kallad Ernie, är som Post Captain medlem i NJK 2010 seglade Ernie, ”Golden Eye” över Atlanten och har sedan dess seglat omkring i norra Europa. Bl.a. Skottland, Norska Svalbard, den norska och svens­ ka västkusten och i sommar, för tredje gången, den finska skärgården. Golden Eye lämpar sig ytterst väl för segling i den finska skärgården, då hon, trots sina 42 fot, inte går djupare än ca 1,4 m. Det låter otroligt men hon är försedd med ett centerbord. Med nerfällt cen­ terbord har hon ett djup på kring 3 m. Årets seglats koncentrerades till Finska viken, Saima kanal och talrika besök på några av NJK:s vackra skär­ gårdshamnar. Som redaktör för NJK-nytt hade jag ett gyllene tillfälle att be Ernie skriva om sommarens upplevelser, speciellt ur en NJK medlems synvinkel. Ernie inleder sin berättelse med att konstatera att en av NAS huvuduppgifter uppfylldes i och med sommarens långfärd: A founding “Object” of The NAS is “the promotion of close ties between North American and Scandinavian yachtsmen” among those who “have special interest in Scandinavian yachting.” True to this Object, our summer cruising in 2018 in­ cluded renewing and developing friend­ ships with NJK officers and members and enjoying the wonderful features of Finnish waters, including NJK harbors and Saimaa Lakes. Golden Eye returned to Finland for the third time in the summer of 2018, having joined The NAS Cruise in 2011, which included celebration of NJK’s 150 th Anniversary, and again in 2012. In 2011 and 2012, we were honored to have guest access to NJK harbors; in 2018, as a result of becoming an NJK member (ex-officio, as Post Captain of NJK’s North American Station), I had ac­ cess as a member. Crew included Ann Noble-Kiley and, for the Finnish Lakes portion, my brother, Bob, and his wife, Vicki. Coming from Stockholm in early June, we stopped first in Mariehamn be­ fore visiting NJK’s newest and western- most harbor, Abborrgrundet. We hoisted the flag, only the second boat this sea­ son to do so, and enjoyed a peaceful night. After nights in Bomarsund, Kökar, Nötö and a windy Midsummer-eve in Högsåra, we spent a delightful night in Långholmen – dressed ship including a birch branch in honor of Midsummer – alone again. Our next NJK harbor of the cruise was Ramsskär, a bit tricky to enter but perhaps the prettiest harbor so far. The sauna was very pleasant as was the com­ pany of Catarina Fagerholm and Martin Weckman aboard the beautiful Lavona. Örö was our next overnight before Hangö, where we enjoyed dinner with, and the hospitality of, past NJK Com­ modore, Gunilla Antas. 14 ➋ ➊ ➌ 1. Ernie hissar flaggan på Abborrgrundet. Den andra gången under säsongen 2018. 2. Midsommaridyll på Långholmen; en svalkande drink, blicken vilande på Golden Eye som flaggar över topp. 3. Golden Eye besöker Hangö. Ernie och redaktören poserar på akterdäck.