NJK-nytt 3/2018 - Page 13

The North American Station of the Royal Scandinavian Yacht Clubs and Nyländska Jaktklubben (NAS) Namnet ovan är långt och inte lätt att lägga bakom örat. Kanske är det inte så många som känner till att det är det full­ ständiga namnet för the North American Stat ion, som vi till vardags kallar NAS? NAS är en viktig del av NJK:s inter­ nationella nätverk. Genom medlemska­ pet i NAS har NJK och de kungliga segel­ klubbarna i Norden, en gemensam bas i USA. NAS huvudsakliga uppgift är att främja ett nära samarbete mellan seg­ lare i Norden. Genom att NAS inte är en segelförening i dess vanliga bemärkelse, har NAS heller inget eget klubbhus. NAS har en överenskommelse med New York Yacht Club (NYYC) som ger NAS rätten att hålla sitt årsmöte och formella gala middag, den första fredagen i december, i NYYC:s fantastiska klubbhus i centrala NY. Vårmötet hålls i juni på Shippan Point i Stamford, Connecticut. Olika sociala tillfällen hålls på the Clambake Club i Newport. För dig som inte känner till NAS och dess betydelse för NJK följer en kompri­ merad beskrivning av vad samarbetet går ut på. Jag har också tidigare skrivit om NAS i NJK Nytt, (5/2010). Det går att läsa hela den artikeln på hemsidan. År 1964 inleddes samarbetet mellan Nyländska Jaktklubben och North Ame- rican Station. NAS grundades redan 1945 av greve Per Sparre, medlem i KSSS. Det var inte frågan om en vanlig segelfören- ing utan huvudsyftet var att uppmuntra medlemmarna i konsten att bygga, rigga och behärska mindre fartyg samt att höja intresset för sjömanskap och båtdesign, genom att förstärka relationerna mellan seglare i USA och i Skandinavien. År 1964 införlivades Kungliga Danska Segelföreningen (KDY), Kungliga Norska (KNS) och Nyländska Jaktklubben i North American Station. År 1967 slöts också Göteborgs Kungliga Segelsällskap (GKSS) till NAS. Aktiviteter: • För att utöka samarbetet mellan hem- klubbarna hölls 1978 en kappsegling som kallades Atlantic Round (AR). AR är en årligen återkommande kappseg- ling öppen för senior medlemmar i respektive klubbar. • Vart tredje år arrangeras en eskader segling för medlemmarna. 2011 seg- lade man från Mariehamn till Helsing- fors där man avslutade med middag på Blekholmen. 2019 planeras en eska- der i skärgården utanför Stockholm. • Femklubbsregattan, en kappsegling för juniorer, som vart tredje år ordnas i Newport. • Ett bilateralt junior- utbytesprogram (se hemsidan junior& träning/utby- tesprogram utomlands). Läs vad Erik Welin skriver om sina erfarenheter av utbytet denna sommar. • Årsmöte, gala middag NYYC, NY. Skal- djursfest i Stamford, CT. 13 