NJK-nytt 1/2011 - Page 4

Styrelsens ansvarsområden 2011 Kommodor Gunilla Antas - hela verksamheten – delegationen – bestyrelsen (ordf. Nils Christian Berg) – klubbhuset – invalskommittén ordf. – koordinator för SM40 ledningsgrupp 1:a vicekommodor Anders Edgren - hemhamnar & skärgårdshamnar – Blekholmskommittén ordf. – skärgårdskommittén (ordf. Göran Lindblad) – årsbesiktningarna med idrottsverket – säkerhet – Helvene 2:a vicekommodor Claes Tallberg - kappsegling – seglingstränare – seglartecken, heders- och förtjänsttecken samt priser – träningskommittén – MRC-verksamheten (ordf. Minna Barner-Rasmussen) – arbetsgruppen för nytt seglingscenter (ordf) Skattmästare Johan Gräsbeck - ekonomi – ekonomiutskottet (ordf. Johan Gräsbeck) – kanslifunktionen (klubbchef John Bergman) – redovisningen – marknadsföringsskommittén (ordf. John Bergman) 4 Eva Halla - junior – juniorverksamheten (juniorchef Jessica Silén) – scouterna Magnus Vaenerberg - klubben – jubileumskommittén (ordf.) – klubbkommittén (ordf. Kenneth Hedman) – biblioteks- och modellkommittén (ordf. Leif Strandström) – standertkommittén – pokaler och antika prylar Christer Granlund – IT – IT-kommittén (ordf. Urpo Kaila) – kontakt till Segling och Båtsport – temakvällar (Jan Hörhammer & Pata Andersson) – seglingsakademin (ordf. Andreas Stenius) Jan Lindblad – info & miljöfrågor – informationskommittén (ordf. Jyri Wilén) – miljöansvarig – djupsjösektionen Johan Lindholm - långfärd – motorbåtskommittén (ordf. Mika Sinkkonen) – Björkholmskommittén (ordf. Jouko Hopeavuo) – skärgårdssegling – klassikersektionen (ordf. Magnus von Knorring) Christian Hortling – Båttorgskommittén (ordf. C. Ehrnrooth) – sjösäkerhetskommittén (ordf) – dyksektionen Sekreterare Göran Cedercreutz styrelsearbetets dokumentering, protokoll, verksamhets­ berättelse, arkiv. Båtbesiktning Alla i klubbens båtregister införda båtar (med undantag av jollar) ska grundbesiktigas vart femte år och årsbesiktigas varje år. Grundbesiktning ska dessutom utföras varje gång en båt byter ägare eller klubb, samt då en upplagd båt åter tas i bruk. Grundbesiktningen av en båt är tudelad, den första delen, skrovbesiktningen, utförs när båten är på land och den andra när båten är sjösatt. Båtbesiktning och granskning av gasutrustning bör bokas senast d