NJK-nytt 1/2011 - Page 14

Seglingsakademin: Nyttiga kurser för aktiva seglare I vår arrangerar Seglings­ kademin igen ett brett utbud med a teoretiska och praktiska kurser. Alla kurserna presenteras i detalj på www.njk.fi/klubben/utbildning-och-kurser/seglarkurser. Nedan lite plock ur sortimentet. Big Boat Sailing Workshop 14 Kappseglingskurs Att segla större båtar är inte annorlunda än att segla jolle eller entypskölbåtar vad beträffar trimning, styrning etc. Men med storleken på båten ökar krafterna i skrov och segel, likaså komplexiteten i manövrerna. Med en besättning på 6-10 man måste man vara mera systematisk än på t.ex. en drake eller en folkbåt, en felaktigt gjord manöver kan leda till skador på besättning eller båt. NJK förfogar säsongen 2011 över två 12 m långa rattstyrda kappseglingsbåtar av typen SM 40, försedda med stor, fock, genua, spinnaker och gennaker. Med dessa båtar kan Din besättning träna manövrar under sakkunnig ledning. Träningen ger kunskap och självförtroende som ger resultat då ni därefter kappseglar med den egna båten. Ifall vi får ihop två båtlag kan vi dessutom träna kappsegling under realistiska förhållanden inkluderande starter, rundningar och taktik på kryss och läns. Fakta: Workshoparna är paket som skräddarsys för dig och din besättning. Ta kontakt med Pata Andersson (pata@njk.fi, 040-540 4862) för diskussion och offert! Målsättning: Kursen ger baskunskap i trimning, styrning och i hantering av enklare båt-mot-båt situationer. Efter fullgjord kurs har deltagarna färdighet att delta i kappsegling på klubboch nationell nivå, dessutom ger kursen större självförtroende och färdighet för långfärdssegling. Innehåll: Deltagarna seglar 2-3 likadana J-80-båtar. Genom att trimma seglen rätt, styra effektivt och belasta båten rätt lär de sig segla effektivt. Då flere båtar seglar mot varandra lär de sig också att placera sig rätt i förhållande till vind och andra båtar och att bedöma avstånd, fart mm. för rätt taktiskt uppl