NJK-nytt 1/2011 - Page 12

Du kan segla förutan båt 12 Att ha en egen båt är trevligt – fast ibland ganska besvärligt. Men som NJK- medlem kan du segla t.o.m. som skeppare även om du inte har en egen båt! Hela sju J-80-båtar administreras av NJK:s match racing center. Båtarna har en härlig seglingskänsla och lämpar sig väl även för andra seglingsformer än match racing. Bland annat planeras för år 2011 en kappseglingskurs där du under sakkunnig ledning får lära dig trimning, styrning, taktik och kappseglingsregler. Under arbete är ett alternativt medlemskap i MRC – för dig som vill segla J-80 men inte är intresserad av match racing. På Björkholmens ka