NJK-nytt 1/2006

Nyländska Jaktklubbens Medlemsblad 1/2006 ve r k s amh e te n Fa rt på ju n i o r Robin Lilius och Ville Malm surfar med sina Zoomjollar under fjolårets kappseglingsskola. NJK:s juniorverksamhet seglar i medvind. Vinterprogrammet är späckat med vinterträffar. Sommarens seglingsskola får ett nytt upplägg under tre juniveckor. Tre skolor arrangeras: en för nybörjare, en för juniorer som själv kan segla ut ur hamnen, och en för juniorer som vill prova på kappsegling. Dessutom ordnas tisdagsträningar och J80-seglingar för juniorer. Och naturligtvis det traditionella Kajholms­lägret. Läs mera om juniorverksamheten på sidorna 8-9.