Newsletter 2 Erasmus - Page 6

Z E S P Ó Ł S Z K O L N O - P R Z E D S Z K O L N Y W B R Z E Ź N I C Y *** Learn to Teach Better *** Nr 2/2020 01.01—31.03.2020 r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzeźnicy realizuje projekt LEARN TO TEACH BETTER mobilność kadry edukacyjnej Celem projektu jest podniesienie poziomu oraz jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji zawodowych jej pracowników Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Dofinansowanie projektu: 20 566,00 EURO