Newsletter 2 Erasmus - Page 5

Z E S P Ó Ł S Z K O L N O - P R Z E D S Z K O L N Y W B R Z E Ź N I C Y *** Learn to Teach Better *** Nr 2/2020 01.01—31.03.2020 r. Na każdym kroku można było odczuć, że mimo trudnej sytuacji z powodu rozwijającej się pandemii Słoweńcy podejmowali gości z niezwykłą życzliwością. Wyrażali to dbałością o najmniejsze szczegóły. Starali się pokazać kulturę, walory przyrodnicze, kuchnię, folklor, historię najbliższej okolicy. Poza nauczycielkami z Brzeźnicy w szkole w Dobje gościła grupa z Kartuz oraz z Londynu.