Newsletter 2 Erasmus - Page 4

Z E S P Ó Ł S Z K O L N O - P R Z E D S Z K O L N Y W B R Z E Ź N I C Y *** Learn to Teach Better *** Nr 2/2020 01.01—31.03.2020 r. W dniach 9-13.03.2020r. Agata Stańczyk i Anna Lang miały okazję gościć w szkole Osnova Solna Dobje znajdującej się na Słowenii, w niewielkiej miejscowości Dobje, nieopodal miasta Celje. Szczególną opieką, jeszcze przed przyjazdem i w trakcie pobytu otoczyła gości Mateja Todorowski. W Szkole Podstawowej zostali mile powitani przez P. dyr. Suzanę Plemenitas, grono pedagogiczne oraz uczniów, którzy przygotowali występ artystyczny. W programie wizyty były aktywności dające obraz funkcjonowania Oświaty w Słowenii. Szczególnie wizyta w Liceum w Celje oraz możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach w Szkole Podstawowej w Dobje dawały możliwość zapoznania się z warsztatem pracy tamtejszych pedagogów. W czasie wizyty odbywały się obserwacje lekcji i innych zajęć pozaszkolnych jak np. zajęcia w ramach Dnia Sportu na lodowisku. Słoweńscy nauczyciele chętnie rozmawiali, opowiadali o wypracowanych przez siebie metodach. Jedną z nich jest Learning walks. Jest to wypracowana przez nauczycieli w Dobje metoda ewaluacji pracy pedagogicznej. Zasługuje na uwagę ze względu na to, iż przyczynia się do budowania dobrych relacji w środowisku nauczycielskim, polega na wspieraniu i eksponowaniu praktyk, które sprawdzają się w pracy edukacyjno- wychowawczej z dziećmi. Można było odnieść wrażenie, że starania nauczycieli w dużej mierze wspierają samodzielną aktywność uczniów, są oni angażowani do pełnienia różnego rodzaju zadań na terenie szkoły, częściej mają możliwość wykazania się umiejętnościami praktycznymi, przydatnymi w codziennym życiu. Również na lekcjach dzieci często same, bądź podczas pracy w grupie starały się wykonywać zadania. Ułatwia im to wyposażenie klas w potrzebne pomoce i sprzęt informatyczny. W Słowenii kandydaci do zawodu nauczyciela mają możliwość podjęcia nauki w liceum, które przygotowuje do studiów pedagogicznych. Dzięki temu młodzi ludzie mogą bardziej świadomie dokonać wyboru zawodu.