New Wave Norway AS Cottover Salgsfolder - Page 6

Det er ikke bare våre produkter som gjør en forskjell. Vi er engasjerte i mange prosjekter som prøver å gjøre verden litt bedre….. ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH The Accord er en juridisk avtale som skal forbedre sikkerheten i tekstilindustrien i Bangladesh med fokus på bygging, og brannsikkerhet. Flere enn 2 millioner tekstilarbeidere berøres direkte av Accords forbedringer som dermed er et av våre mest betydningsfulle prosjekt innen sosialt ansvar. 10. BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE) Pa r ti cipa nt of BS BSCI er et initiative for selskaper som er forpliktet til å forbedre arbeidsforholdene i den globale forsyningskjeden. BSCI etiske retningslinjer inneholder krav om minstelønn, arbeidstid, forbud mot barnearbeid og flere andre viktige kriterier. CI TEXTILE EXCHANGE Textile Exchange er en internasjonal non-profit organisasjon som arbeider for den ansvarlige utvidelse av økologisk bomullsproduksjon. Mens etterspørselen etter økologisk bomull er økende, er den tilgjengelige produksjonen ikke tilstrekkelig. HAND IN HAND Hand in Hand bekjemper fattigdom med entreprenørskap. 1,7 millioner arbeidsplasser har oppstått i løpet av ca. syv år. Som et resultat av dette lever fem millioner mennesker ikke k´lenger i ekstrem fattigdom, og hundretusner av barn kan gå på skole. New Wave støtter Hand in Hand med midler som tilsvarer at tre landsbyer kan delta i prosjektet. CLEAN SHIPPING INDEX Clean Shipping Index har som mål å påvirke rederiene til å bruke renere fartøy og redusere utslipp av klimagasser og kjemisk forurensning i våre hav. COLOURS 100 105 255 white offwhite ca. PMS 7499 C yellow ca. PMS 123 C 290 460 645 orange ca. PMS 1585 C red ca. PMS 200 C green ca. PMS 360 C 725 767 855 sky blue ca. PMS 543 C royal ca. PMS 287 C navy ca. PMS 655 C Fargeavvik kan forekomme av bilder i katalog fra de virkelige produktene. 885 980 990 purple ca. PMS 269 C charcoal ca. PMS 432 C black